allegro

* Allegro (muzyka) – w muzyce oznaczenie tempa; także allegro sonatowe, jedna z form muzycznych


Galeria

Inne