Prawo autorskie

7 lipca 2018 r.

W ciągu kilkudziesięciu lat rynek gier rozwinął się do tego stopnia, że współczesne tytuły stawia się na równi z wielkobudżetowymi produkcjami filmowymi.

Prawo autorskie nie nadąża za rynkiem gier wideo7 lipca 2018 r.

Przyjmuje się, że era gier wideo, rozpoczęła się w 1947 r. wraz ze skonstruowaniem analogowego symulatora pocisku rakietowego (Cathode-Ray Tube Amusement Device), czyli prostego elektromechanicznego urządzenia bez elementów programowalnych. W ciągu kilkudziesięciu lat rynek gier rozwinął się do tego stopnia, że współczesne tytuły stawia się na równi z wielkobudżetowymi produkcjami filmowymi. Prawo autorskie niestety nie nadąża za rozwojem tej branży.

4 lipca 2018 r.

Spotify muzyka streaming prawa autorskie

Wydawcy i twórcy popierają unijną dyrektywę. Konflikt nie dotyczy wolności internetu4 lipca 2018 r.

 W dyskusji o dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym pojawiło się wiele mitów. Okazją do rozprawienia się przynajmniej z częścią z nich była wczorajsza debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska. Podczas dyskusji Marek Staszewski, prawnik reprezentujący Związek Producentów Audio-Video, dementował krążące w sieci pogłoski o wprowadzanej przez dyrektywę powszechnej inwigilacji, a Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy obalał mit dotyczący „podatku od linków”, który planowane regulacje miałyby rzekomo wprowadzać.

3 lipca 2018 r.

20 czerwca projekt dyrektywy zyskał akceptację komisji prawnej PE. Regulacje, choć miały wielu przeciwników, dostały wsparcie głównych grup politycznych w Parlamencie Europejskim.

Dyrektywa o prawie autorskim nie taka straszna, jak ją wszyscy malują3 lipca 2018 r.

- Obecnie bez żadnych zahamowań i bezkarnie korzysta się z treści wydawnictw, nie patrząc na koszty poniesione przez wydawcę czy pracę wykonaną przez samego dziennikarza, który de facto zawsze powinien być potraktowany jako twórca, a wszystko odbywa się bez żadnej rekompensaty czy wynagrodzenia z tytułu użycia prawa autorskiego. To niejednokrotnie przecież kradzież – powiedział Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP podczas konferencji "Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym - nie dajmy się zmanipulować" organizowanej przez stowarzyszenie Kreatywna Polska.

3 lipca 2018 r.

Ponadto propozycja Komisji przewiduje obligatoryjną procedurę odwoławczą od usunięcia treści, jeśli użytkownik uzna, że skasowano ją bezprawnie, gdyż mieściła się w przewidzianych w prawie autorskim wyjątkach (w tej ostatniej kwestii dyrektywa również nic nie zmienia).

Odkłamywanie mitów wokół „ACTA 2”3 lipca 2018 r.

 W tym tygodniu na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad treścią dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Jeśli PE przyjmie propozycje przedstawioną przez komisję ds. prawnych (JURI), możliwe będą dalsze negocjacje między parlamentem, Radą i Komisją Europejską. Dopiero gdy te trzy instytucje ustalą wspólną wersję, dyrektywa będzie mogła być przyjęta. A potem państwa członkowskie będą miały nawet dwa lata na jej implementację.

1 lipca 2018 r.

Mateusz Morawiecki

Morawiecki o dyrektywie prawnoautorskiej: Nie mamy żadnych zamiarów, żeby ograniczać dostęp do treści w internecie1 lipca 2018 r.

- Uważamy, że nie tylko dostępność do treści w internecie, ale również wszelkie możliwości przedstawiania swoich własnych opinii to jest bardzo ważna część życia obywatelskiego i społecznego – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier odpowiedział w ten sposób na pytanie o stanowisko polskiego rządu wobec dyrektywy prawnoautorskiej.

Polecane