Prawo autorskie

7 lipca 2018 r.

W ciągu kilkudziesięciu lat rynek gier rozwinął się do tego stopnia, że współczesne tytuły stawia się na równi z wielkobudżetowymi produkcjami filmowymi.

Prawo autorskie nie nadąża za rynkiem gier wideo7 lipca 2018 r.

Przyjmuje się, że era gier wideo, rozpoczęła się w 1947 r. wraz ze skonstruowaniem analogowego symulatora pocisku rakietowego (Cathode-Ray Tube Amusement Device), czyli prostego elektromechanicznego urządzenia bez elementów programowalnych. W ciągu kilkudziesięciu lat rynek gier rozwinął się do tego stopnia, że współczesne tytuły stawia się na równi z wielkobudżetowymi produkcjami filmowymi. Prawo autorskie niestety nie nadąża za rozwojem tej branży.

4 lipca 2018 r.

Spotify muzyka streaming prawa autorskie

Wydawcy i twórcy popierają unijną dyrektywę. Konflikt nie dotyczy wolności internetu4 lipca 2018 r.

 W dyskusji o dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym pojawiło się wiele mitów. Okazją do rozprawienia się przynajmniej z częścią z nich była wczorajsza debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska. Podczas dyskusji Marek Staszewski, prawnik reprezentujący Związek Producentów Audio-Video, dementował krążące w sieci pogłoski o wprowadzanej przez dyrektywę powszechnej inwigilacji, a Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy obalał mit dotyczący „podatku od linków”, który planowane regulacje miałyby rzekomo wprowadzać.

3 lipca 2018 r.

20 czerwca projekt dyrektywy zyskał akceptację komisji prawnej PE. Regulacje, choć miały wielu przeciwników, dostały wsparcie głównych grup politycznych w Parlamencie Europejskim.

Dyrektywa o prawie autorskim nie taka straszna, jak ją wszyscy malują3 lipca 2018 r.

- Obecnie bez żadnych zahamowań i bezkarnie korzysta się z treści wydawnictw, nie patrząc na koszty poniesione przez wydawcę czy pracę wykonaną przez samego dziennikarza, który de facto zawsze powinien być potraktowany jako twórca, a wszystko odbywa się bez żadnej rekompensaty czy wynagrodzenia z tytułu użycia prawa autorskiego. To niejednokrotnie przecież kradzież – powiedział Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP podczas konferencji "Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym - nie dajmy się zmanipulować" organizowanej przez stowarzyszenie Kreatywna Polska.

Polecane