Prawo autorskie

11 marca 2018 r.

Jakich zasad musimy przestrzegać przy korzystaniu z tych utworów?

Wspólne dobra kultury. Domena publiczna i creative commons11 marca 2018 r.

Legalne korzystanie z cudzych utworów jest uzależnione od zgody twórców lub podmiotów uprawnionych do rozporządzania ich prawami autorskimi. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków. Należą do nich utwory, które znajdziemy w domenie publicznej i utwory udostępniane na warunkach licencji Creative Commons. Pamiętajmy jednak, że brak konieczności uzyskania zgody twórcy nie znaczy, że możemy korzystać z nich całkowicie dowolnie.

9 marca 2018 r.

Grudniowa nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zmiany w zakresie prawa do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania dla twórców.

Jak ustalić wynagrodzenie dla informatyka, aby stosować 50-proc. koszty autorskie9 marca 2018 r.

Zatrudniamy informatyków i grafika komputerowego. Do tej pory nie stosowaliśmy im podwyższonych kosztów autorskich. Teraz chcemy to zmienić. Pracownicy wykonują przede wszystkim prace twórcze, ale nie tylko. Czy można przynajmniej do części wynagrodzenia stosować koszty autorskie w wysokości 50 proc.? Czy w umowie o pracę trzeba zawrzeć postanowienie, że w wyniku pracy powstają utwory? Co w sytuacji, gdy pracownik zarabiający 6 tys. zł, z czego 80 proc. to honorarium za przeniesienie praw autorskich, pójdzie na urlop wypoczynkowy?

9 lutego 2018 r.

Po 70 latach od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł autor utworu, dzieło przechodzi do domeny publicznej i na jego wykorzystanie nie potrzebujemy zgody ani spadkobierców ani innych podmiotów.

Jak legalnie użyć muzyki do filmu?9 lutego 2018 r.

Dziś każdy może być twórcą. Dzięki smartfonom i aparatom z wbudowanymi kamerami dobrej jakości „kręcimy” filmy i dzielimy się z nimi na portalach społecznościowych. Często filmy ilustrujemy znanymi utworami muzycznymi często łamiąc prawa autorskie. Jak zrobić to legalnie i z poszanowaniem twórców?

31 stycznia 2018 r.

Oprócz tego precyzyjnie określono zasady reprezentowania przez OZZ twórców, artystów, wykonawców, producentów lub wydawców, którzy nie zawarli umowy o zbiorowe zarządzanie

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi przyjęta31 stycznia 2018 r.

 Projekt przyjęty przez rząd stanowi wdrożenie dyrektywy 2014/26/UE (tzw. dyrektywy CMR). W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie na Polskę kary za brak implementacji w wysokości 87 612 euro za każdy dzień opóźnienia. A termin na dostosowanie do unijnych przepisów liczony jest od 10 kwietnia 2016 r.

31 stycznia 2018 r.

Wydaje się, że jedną z dalszych konsekwencji wskazanego wyroku będzie wzrost atrakcyjności nieco zapomnianego roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Roszczenia autorskie: a jednak jednokrotność31 stycznia 2018 r.

 W  wyroku z 10 listopada 2017 r., sygn. akt. V CSK 41/14, (opublikowanym przed kilkoma dniami w bazie orzeczeń) Sąd Najwyższy dokonał długo wyczekiwanej wykładni aktualnego brzmienia art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach (dalej: pr.aut). Stwierdził, że na podstawie wskazanego przepisu istnieje możliwość dochodzenia wyłącznie jednokrotności stosownego wynagrodzenia.

14 stycznia 2018 r.

Mając na uwadze, iż sampling jest zjawiskiem wymakającym się jednoznacznym prawnym szufladkom, próżno szukać spójnego stanowiska orzeczniczego czy doktrynalnego. Należy zatem przyjąć, iż każdy przypadek powinien być analizowany osobno i indywidualnie – także na gruncie polskich regulacji.

Sampling – utwór w utworze, czyli o prawnym aspekcie wykorzystywania cudzej twórczości14 stycznia 2018 r.

„Siadam do Hip-Hop przestępstw, kradnę sample na Molestę” rapował swego czasu Vienio (Piotr Więcławski, współzałożyciel legendarnej hip-hopowej grupy Molesta Ewenement). Czy sampling rzeczywiście narusza prawa autorskie twórców oryginalnych utworów, a może mieści się w dość szerokiej definicji tzw. „prawa cytatu”., Niestety na te pytanie nie ma jednej, klarownej odpowiedzi, a środowiska prawnicze od lat prezentują odmienne stanowiska.

Polecane

Reklama