Aktualności

11 marca 2020 r.

Aplikant adwokacki nie może zastępować przed sądami radcy prawnego

Czy kolor żabotów powinien wiązać aplikantów11 marca 2020 r.

Przepisy zakazujące aplikantom radcowskim zastępowania adwokatów, a aplikantom adwokackim zastępowania radców prawnych bardzo łatwo obejść – zauważa w swej interpelacji poseł Jakub Kulesza (Konfederacja Wolność i Niepodległość) i pyta Ministerstwo Sprawiedliwości o możliwość zmiany anachronicznych, jego zdaniem, regulacji.

9 marca 2020 r.

PG jako przesłankę niedopuszczalności wydania orzeczenia wskazał brak kognicji Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do uchwał KRN

Ile kolokwiów musi zdać przyszły notariusz?9 marca 2020 r.

Trybunał Konstytucyjny 25 marca br. rozpatrzy skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów uchwały Krajowej Rady Notarialnej z 2009 r. w sprawie programu odbywania aplikacji notarialnej. Chodzi o regulacje określające warunki, jakie powinien spełnić aplikant, który chce uzyskać zaświadczenie o ukończeniu aplikacji.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane