Aktualności

19 sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych upłynął 12 sierpnia 2020 r.

Coraz mniej chętnych na aplikacje prawnicze19 sierpnia 2020 r.

W tym roku na egzaminy wstępne na aplikacje zgłosiło się 500 osób mniej niż w 2019 r. Może to wynikać ze znacznego wzrostu płacy minimalnej, od której zależy opłata za egzamin, oraz z faktu, że wielu studentów – przez związane z pandemią zamknięcie uczelni – nie zdążyło się obronić.

25 maja 2020 r.

Egzaminy przeprowadzone zostaną przez komisje powołane jeszcze w grudniu zeszłego roku.

Nowy termin egzaminów dla kandydatów na radców i adwokatów 25 maja 2020 r.

To już pewne – kandydaci na radców i adwokatów przystąpią do egzaminów 23–26 czerwca 2020 r. Jak pisaliśmy niedawno na łamach DGP, termin ten był rozważany przez resort sprawiedliwości już od jakiegoś czasu. W ubiegłym tygodniu na stronie ministerstwa poinformowano oficjalnie o wyznaczeniu dodatkowego terminu na te właśnie dni. Decyzję podjęto po konsultacji z centralnymi organami samorządów zawodowych oraz z uwzględnieniem wytycznych głównego inspektora sanitarnego.

11 marca 2020 r.

Aplikant adwokacki nie może zastępować przed sądami radcy prawnego

Czy kolor żabotów powinien wiązać aplikantów11 marca 2020 r.

Przepisy zakazujące aplikantom radcowskim zastępowania adwokatów, a aplikantom adwokackim zastępowania radców prawnych bardzo łatwo obejść – zauważa w swej interpelacji poseł Jakub Kulesza (Konfederacja Wolność i Niepodległość) i pyta Ministerstwo Sprawiedliwości o możliwość zmiany anachronicznych, jego zdaniem, regulacji.

9 marca 2020 r.

PG jako przesłankę niedopuszczalności wydania orzeczenia wskazał brak kognicji Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do uchwał KRN

Ile kolokwiów musi zdać przyszły notariusz?9 marca 2020 r.

Trybunał Konstytucyjny 25 marca br. rozpatrzy skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów uchwały Krajowej Rady Notarialnej z 2009 r. w sprawie programu odbywania aplikacji notarialnej. Chodzi o regulacje określające warunki, jakie powinien spełnić aplikant, który chce uzyskać zaświadczenie o ukończeniu aplikacji.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane