Wątpliwości co do interpretacji przepisów, które pozwalają wpisać się na listę radców prawnych bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia egzaminu radcowskiego, pojawiły się po tym, jak z takiej ścieżki chciała skorzystać osoba posiadająca status aplikanta sądowego. Samorząd odmówił bowiem zaliczenia jej do okresu wymaganego ustawą kilku miesięcy, podczas których nie wykonywała ona obowiązków. Toczący się od 2016 r. spór na korzyść prawniczki rozstrzygnął dopiero niedawno NSA (uzasadnienie rozstrzygnięcia właśnie zostało opublikowane).
Seria porażek