Już od przyszłego roku wysokość opłaty za aplikacje prawnicze może zostać określona kwotowo, a nie jak do tej pory – być przeliczana za pomocą mnożnika określanego w rozporządzeniach.
Zakładają to trzy projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości dotyczące aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Wszyscy aplikanci za roczne kształcenie zapłaciliby 5850 zł.
Potrzeba zmiany wynikła ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tej pory wysokość opłaty za aplikację obliczało się, mnożąc kwotę minimalnego wynagrodzenia przez mnożnik wskazany w rozporządzeniu. Gdyby zastosowano tę metodę w 2021 r., ze względu na podwyżkę pensji minimalnej aplikanci musieliby się liczyć z tym, że zapłaciliby o wiele więcej niż do tej pory.
W 2019 r. kandydaci na adwokatów i radców za aplikację płacili 5850 zł – dokładnie tyle, ile ma wynieść przyszłoroczna opłata ustalona przez ministra sprawiedliwości. Z niewielką podwyżką muszą się liczyć aplikanci notarialni – w ich przypadku roczna opłata wynosiła 5625 zł.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji