Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło przesunąć termin adwokackich i radcowskich egzaminów zawodowych oraz konkursu na uzupełniającą aplikację sędziowską - poinformował w czwartek resort sprawiedliwości.

Jak uzasadniło w komunikacie MS, decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób. Resort zaznaczył przy tym, że egzaminy prawnicze stanowią bardzo ważny, decydujący o dalszej drodze zawodowej, etap kariery prawniczej.

"Ministerstwo Sprawiedliwości, zdając sobie sprawę z tych poważnych uwarunkowań, od kilkunastu dni pracowało nad różnymi scenariuszami uwzględniającymi zmieniające się okoliczności, a przede wszystkim zalecenia sanitarne. Po dokładnej analizie sytuacji konieczne okazało się przesunięcie terminu egzaminów" - wskazało ministerstwo.

Resort zdecydował o przesunięciu planowanych prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego na 2 kwietnia.

Jak zapewniło ministerstwo, nowe terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostaną wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. "Również Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podejmie niezwłocznie decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia testu na uzupełniającą aplikację sędziowską" - wskazał resort.

Ministerstwo zwróciło przy tym uwagę, że decyzja o przesunięciu egzaminów została podjęta "ze względu na wzrastający stan zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego". "Poprzedziły ją przeprowadzone w pilnym trybie konsultacje z samorządem adwokackim i radcowskim. W tej sprawie kierowane też były do Ministerstwa liczne wystąpienia osób przystępujących do egzaminów" - dodał resort.