Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego mają zostać ogłoszone do połowy sierpnia br. - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym roku - z powodu pandemii koronawirusa - termin tych egzaminów był przesunięty z końca marca na 23-26 czerwca.

"Egzaminy przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją komputerową do zdawania egzaminów" - przekazał resort w komunikacie.

Jak informowano, egzamin adwokacki przeprowadzało 28 komisji egzaminacyjnych, mających siedziby w 13 miastach, z kolei egzamin radcowski - 35 komisji z siedzibami w 19 miastach. Egzaminy zostały przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne MS i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Według danych MS otrzymanych z poszczególnych komisji, "do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1 tys. 572 zdających spośród 1 tys. 586 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu, zaś do egzaminu radcowskiego – 1 tys. 892 zdających z 1 tys. 919 osób dopuszczonych do egzaminu – co stanowi około 99 proc.".

Zdający rozwiązywali jednakowe zadania z zakresu prawa: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

"Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku prawa gospodarczego, zadaniem zdających było sporządzenie umów w oparciu o opracowane stany faktyczne, zaś w przypadku prawa administracyjnego – sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta" - poinformowano. Z kolei rozwiązanie zadań z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki polegało na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu przykłady.

W zeszłym roku wyniki egzaminów - adwokackiego i radcowskiego - przeprowadzonych w końcu marca resort przedstawił w drugiej połowie maja. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło wtedy 1 tys. 537 osób. Pozytywny wynik uzyskało 1 tys. 241 osób, co stanowiło 80,7 proc., a wynik negatywny – 296 zdających, czyli 19,3 proc. Egzamin radcowski zdawało 2 tys. 230 osób. Pozytywny wynik uzyskało 1 tys. 917 osób, co stanowiło 86 proc., zaś wynik negatywny – 312 zdających, czyli 14 proc.