25 września 2021 o godz. 11 w całym kraju po raz szesnasty zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz czternasty - państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą - poinformował w poniedziałek resort sprawiedliwości.

Jak przekazano, kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach. Dotąd powołanych zostało 68 komisji egzaminacyjnych (26 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 32 komisje ds. aplikacji radcowskiej, 7 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisje ds. aplikacji komorniczej).

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata - osoby niepełnosprawnej - możliwe jest wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę czyli o 75 minut. Możliwe jest też udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych upłynął 11 sierpnia 2021 roku. Do 16 sierpnia 2021 roku wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów złożyło ok. 6 460 kandydatów, w tym na aplikację adwokacką ok. 2 440 osób, na aplikację radcowską ok. 3 070 osób, na aplikację notarialną ok. 770 osób, na aplikację komorniczą ok. 180 osób.