Zdający mogli korzystać z aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa, mieli także zapewniony dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych (choć ze względu na przepisy sanitarne korzystanie z nich wymagało założenia rękawiczek i zdezynfekowania rąk). Praktycznie wszyscy kandydaci wybrali opcję pisania egzaminu na komputerze. Mimo pandemii na egzaminie komorniczym nie stawił się tylko jeden z 86 chętnych. Podobnie wysoka frekwencja była również na egzaminie adwokackim (1756 z 1786 dopuszczonych osób) oraz radcowskim (2512 z 2548), co w obu przypadkach stanowi ok. 98 proc.
Wyniki egzaminu komorniczego poznamy 14 czerwca 2021 r., a egzaminów adwokackiego i radcowskiego – między 7 czerwca a 2 lipca 2021 r. (początkowo zapewne w postaci cząstkowych danych przekazanych przez poszczególne komisje).