Przewodniczący komisji egzaminacyjnych ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r. informują, że obecnie brak jest podstawy do zmiany terminu egzaminu. Jednak nie można tego wykluczyć, jeśli wzrośnie zagrożenie – poinformowała 10 marca Naczelna Rada Adwokacka. Organizatorem egzaminu jest ministerstwo sprawiedliwości.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnych ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r. informują, że obecnie brak jest podstawy do zmiany terminu egzaminu. Jednak nie można tego wykluczyć, jeśli wzrośnie zagrożenie – poinformowała 10 marca Naczelna Rada Adwokacka

Jak czytamy na stronie internetowej adwakatura.pl „z uwagi na zbliżający się termin egzaminu adwokackiego (24-27 marca 2020 r.) oraz rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, uprzejmie informujemy, że Naczelna Rada Adwokacka pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości – organizatorem egzaminów prawniczych.”

NRA dalej wskazuje, że osoby przystępujące do egzaminu proszone są o śledzenie bieżących informacji na stronach: adwokatura.pl, okręgowych rad adwokackich i ministerstwa sprawiedliwości. Informuje, że podczas egzaminu zostaną zachowane najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Organizator egzaminu zaleca również powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 oraz dokonanie przez zdających realnej oceny stanu zdrowia tuż przed egzaminem, w pierwszym i kolejnych dniach egzaminu, aby na egzamin nie zgłaszały się osoby chore.

NRA sugeruje też zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne, takie jak: płyn, żel lub chusteczki do dezynfekcji rąk, ewentualnie maseczki ochronne.

W oświadczeniu czytamy, że Okręgowe Rady Adwokackie, na terenach których przeprowadzane są egzaminy adwokackie, mają podjąć decyzje o zakresie dodatkowych działań profilaktycznych, polegających w szczególności na dezynfekcji stołów i sprzętu komputerowego po każdym dniu egzaminu oraz udostępnieniu posiadanych środków dezynfekujących na sali, na której zostanie przeprowadzony egzamin.

W podobnym tonie utrzymane są komunikaty ORA w Warszawie. Pierwszy wystosowany przez Michała Fertaka, rzecznika ORA, drugi przez sędzię Małgorzatę Sławińską.

Rzecznik ORA informuje, że warszawska Rada podejmuje wszystkie możliwe działania – w porozumieniu z organizatorem egzaminu, tj. Ministerstwem Sprawiedliwości – zarówno w celu uniknięcia nieuzasadnionej paniki w tej sprawie, jak i optymalnej realizacji standardów bezpieczeństwa higienicznego i zdrowotnego, zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zachęca też zapoznania się z komunikatem Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r. SSA Małgorzaty Sławińskiej Sędzia natomiast podkreśla, że w związku z sytuacją występowania koronawirusa, stosując się do wytycznych służb sanitarnych i Ministra Sprawiedliwości obecnie brak jest podstawy prawnej do zmiany terminu egzaminu adwokackiego wyznaczonego na podstawie art. 78 ust. 8 Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513).

Dodaje, iż nie można wykluczyć, że w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia na terenie województwa mazowieckiego nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu, dlatego też zainteresowani proszeni są o śledzenie na bieżąco komunikatów, które będą pojawiały się na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (www.ora-warszawa.com.pl), w zakładce aplikacja/ egzamin adwokacki/ informacje i komunikaty. Sędzia na koniec powtórzyła również zalecenia wymienione wcześniej przez NRA.

Stanowisko adwokatury już spotkało się krytyką. Jedna z osób, zainteresowana tegorocznym egzaminem, opublikowała na swym profilu facebookowym szereg zastrzeżeń. Prosi m.in. o precyzyjne wskazanie oraz przytoczenie wytycznych, które legły u podstaw decyzji o nie przekładaniu terminu egzaminu. Dodaje też że z informacji uzyskanych telefonicznie w Departamencie Zawodów Prawniczych wynika, że brak jest takich wytycznych.

W swoim apelu prosi dalej o

  • precyzyjne wyjaśnienie, w jaki sposób zostaną zachowane najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa, mając na względzie warunki, w jakich przeprowadzany jest egzamin adwokacki,
  • wskazanie, czy wymienione środki higieniczne oraz zalecenie dezynfekcji stołów i sprzętu komputerowego po każdym dniu egzaminu spełniają „najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa”,
  • wskazanie, w jaki sposób osoby przystępujące do egzaminu adwokackiego mają zaopatrzyć się w maseczki ochronne oraz żele antybakteryjne, biorąc pod uwagę ich brak, również w aptekach i placówkach medycznych,
  • wskazanie sposobu postępowania wobec zdającego, u którego objawy zakażenia ujawnią się w trakcie egzaminu adwokackiego oraz pozostałych zdających, w szczególności czy rozważono możliwość poddania zdających oraz bliskich im osób kwarantannie.

Aplikantka prawnicza na koniec apeluje o wsparcie. Czy decyzja o odwołaniu egzaminu zapadanie?