We wtorek, 23 czerwca, rozpoczęły się coroczne zawodowe egzaminy adwokackie i radcowskie. W tym roku ich termin został przesunięty z marca na 23-26 czerwca ze względu na pandemię koronawirusa. Egzaminy zostaną przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym - przekazał resort sprawiedliwości.

Jak przypomniano w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, egzaminy - adwokacki i radcowski - trwają cztery dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

W poniedziałkowym liście, skierowanym do zdających egzamin, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Jacek Trela zaznaczył, że "w tym roku jest on wyjątkowy ze względu na sytuację związaną z epidemią Covid-19". "Jego przesunięcie w czasie i rygor sanitarny z pewnością nie ułatwiają sprawy. Niemniej potraktujcie to Państwo jako dodatkowy +test na adwokata+. W tym zawodzie nie raz spotkacie się z sytuacjami niecodziennymi i stresującymi, nagłymi zwrotami akcji i z koniecznością dostosowania się do zmian" - napisał do zdających mec. Trela.

Według danych resortu, od wtorku do egzaminu adwokackiego przystąpi 1 tys. 586 zdających, a do egzaminu radcowskiego - 1 tys. 919. Liczba zdających zmniejszy się o około 150 osób - 70 w przypadku egzaminu adwokackiego i 84 w przypadku egzaminu radcowskiego - w porównaniu z liczbą osób dopuszczonych do egzaminów w terminie marcowym.

"Do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęło dotychczas 108 wniosków osób, które skorzystały z uprawnienia zwrotu uiszczonej opłaty egzaminacyjnej w pełnej wysokości w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od egzaminu, bez względu na przyczynę" - przekazano w komunikacie MS.

Pierwotne terminy egzaminów wyznaczono zwyczajowo na 24-27 marca, jednak przypadły one na początek epidemii koronawirusa w Polsce. "W trosce o bezpieczeństwo publiczne i zdrowie ponad 3 tys. 600 zdających egzaminy, członków komisji, osób wsparcia administracyjnego i technicznego oraz ich rodzin, minister sprawiedliwości zarządził przesunięcie terminu tych egzaminów. Decyzję tę poprzedziło uzyskanie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego" - informowano wówczas.

Po odwołaniu egzaminów marcowych wprowadzone zostały w ramach tzw. tarczy antykryzysowych przepisy korzystne dla osób, które przystąpią do dodatkowych egzaminów. Przyznane zostało im prawo do dodatkowego 7–dniowego bezpłatnego urlopu oraz prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

"Zdający, którzy przygotowywali się pierwotnie do egzaminów w marcu br., nie powinni odczuwać negatywnych skutków związanych z ogłoszonym stanem epidemii w kraju i przesunięciem terminu egzaminów. Dlatego będą zdawać to, co było przedmiotem ich nauki podczas aplikacji" - zapewniło w poniedziałek MS.

Jak dodano, podczas egzaminów przy rozwiązywaniu zadań stosowany będzie stan prawny obowiązujący 24-27 marca br. "Zadania nie będą dotyczyć ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. ani pozostałych przepisów, wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jak i innych przepisów, które weszły w życie po marcowym terminie egzaminu" - przekazał resort.

Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi sześć godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – łącznie osiem godzin.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne MS i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że szczególne wątpliwości budzi zapis tych wytycznych, zgodnie z którym "na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną". "Stawiennictwo zdającego z naruszeniem tych warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia z egzaminu" - wskazał RPO. Według Rzecznika, przy okazji egzaminu "wskazany byłby udział pracownika służby medycznej, który mógłby decydować o wystąpieniu przypadków przewidzianych w wytycznych".

Egzamin adwokacki przeprowadzi 28 komisji egzaminacyjnych, mających siedziby w 13 miastach, z kolei egzamin radcowski przeprowadzi 35 komisji, mających siedziby w 19 miastach. W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi osiem osób: czterech przedstawicieli MS – sędziów sądów powszechnych, sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki oraz czterech adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.