Przyznanie izbom notarialnym większej swobody przy ustalaniu terminów seminariów i wprowadzenie przejściowych przepisów związanych z pandemią – to główne cele nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej. Jej projekt właśnie trafił do opiniowania.

Pierwsza istotna zmiana dotyczy dat rozpoczęcia zajęć seminaryjnych dla aplikantów. Do tej pory przepisy stanowiły, że rozpoczynają się one w pierwszy poniedziałek po 1 stycznia. Taka konstrukcja nie uwzględniała przypadających w tym czasie kolejnych wolnych dni i specyfiki pracy poszczególnych izb notarialnych. W rezultacie zajęcia w praktyce i tak rozpoczynały się później, ale wiązało się to z koniecznością każdorazowego uzyskiwania zgody od Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowe przepisy przewidują, że datę rozpoczęcia seminariów określać będą poszczególne izby. Jest jeden warunek – nie może przypadać ona później niż 21 stycznia.
Kolejne zmiany w przepisach są ściśle związane z pandemią COVID-19 i mają mieć charakter jedynie tymczasowy. Tutaj również większą swobodę zyskają izby notarialne, które będą mogły dokonywać modyfikacji harmonogramów zajęć, praktyk sądowych, formy zajęć i przeprowadzania kolokwiów. W czasie zagrożenia epidemicznego aplikanci będą mogli odbywać praktyki u notariusza zdalnie, jeśli przeprowadzanie ich w siedzibie kancelarii nie będzie możliwe. Zmianie ulegną również terminy przeprowadzania kolokwiów, które mają być bardziej elastyczne niż dotąd. ©℗