Zdrowie

26 maja 2016 r.

Kodeks Etyki Lekarskiej w Przyrzeczeniu Lekarskim, wśród obowiązków medyka wymienia: „strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić”.

Nie będzie ostrzejszych ocen moralności lekarzy26 maja 2016 r.

Czy działania lekarza w sferze prywatnej dotyczące np. picia alkoholu poza pracą, ubioru, kradzieży powinny być szerzej niż obecnie oceniane przez samorząd zawodowy? Temat dyskutowany jest od lat, ale w tym roku oliwy do ognia dolała Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiając projekt stanowiska dotyczącego zakresu kompetencji samorządu lekarskiego w ocenie zachowania lekarza poza pracą.

25 maja 2016 r.

Finansowanie pediatrii jest zaniżone o jakieś 30 proc.

Opieka zdrowotna kuleje: Brakuje lekarzy, pieniędzy i organizacji25 maja 2016 r.

Strajk pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka to tylko wierzchołek góry problemów w opiece zdrowotnej nad najmłodszymi. Brakuje pieniędzy, lekarzy i dobrej organizacji. Tylko z kardiochirurgii CZD w Międzylesiu ewakuowano kilkanaścioro dzieci. Część została odwieziona do innych warszawskich szpitali. Inne miały być przetransportowane do placówek blisko ich miejsca zamieszkania. Wstrzymano wszystkie planowane zabiegi. To decyzja dyrekcji Centrum w związku ze strajkiem pielęgniarek. W ramach protestu odeszły od łóżek pacjentów. Zostały tylko na oddziałach ratujących życie.

25 maja 2016 r.

Czy rozwiązanie resortu nie jest sprzeczne z zapisami konstytucji o równym dostępie do ochrony zdrowia?

Ministerstwo kontra samorząd: Kto powinien łożyć na zdrowie?25 maja 2016 r.

KONFRONTACJE DGP: Czy forsowanie pomysłu finansowania świadczeń medycznych przez samorządy w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej ma sens? Piotr Warczyński TAK Jeżeli jakiś samorząd ma pieniądze i może je wykorzystać na ochronę zdrowia z korzyścią dla swoich mieszkańców, to nie ma powodu, by mu to odgórnie uniemożliwiać. Zresztą nie wszystkie jednostki są przeciwne temu rozwiązaniu. Patrzą na sprawę np. z perspektywy pacjenta i szpitala powiatowego. Gdy kontrakt zostanie wyczerpany, szpital udziela dalszych świadczeń, nie mając pewności kiedy i w jakiej części dostanie za nie zapłatę. Można więc wyobrazić sobie, że starosta czy burmistrz, widząc potrzeby mieszkańców, dokupuje określone świadczenia w NFZ, by były realizowane także po wyczerpaniu limitu lub robi to w celu skrócenia kolejek.

25 maja 2016 r.

Komisje lekarskie będą dzielić zainteresowanych na trzy grupy.

Łatwiej dostać się do CBA: Mniejsze wymagania zdrowotne dla agentów specjalnych25 maja 2016 r.

Osoby posiadające unikalne kwalifikacje dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego będą mogły łatwiej dostać się do tej służby, bowiem stawiane im wymagania zdrowotne będą zależeć od stanowiska i rodzaju pracy. Takie zmiany wprowadza projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w CBA. Podstawą jego wydania jest art. 8 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1822).

24 maja 2016 r.

Polacy z profilaktyką na bakier

Polacy z profilaktyką na bakier24 maja 2016 r.

Polacy chodzą do lekarza głownie wtedy, gdy są chorzy. Zbyt rzadko badają się profilaktycznie, a podczas wizyt w przychodni rzadko słyszą o takiej potrzebie - wynika z najnowszego raportu dotyczącego opieki POZ.

24 maja 2016 r.

Dziecko karmione mlekiem matki jest zdrowsze. A opieka medyczna nad nim tańsza.

Zdrowe mleko matek do refundacji. Resort chce finansować karmienie wcześniaków naturalnym pokarmem24 maja 2016 r.

Resort zdrowia planuje finansowanie karmienia wcześniaków naturalnym pokarmem. Tym pochodzącym od matki albo z banku mleka kobiecego. Trzeba zmienić przepisy, ale też przyzwyczajenia personelu medycznego. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad finansowaniem żywienia noworodków w szpitalu naturalnym mlekiem. Obecnie fundusz płaci za żywienie, ale nie ma dla niego znaczenia, o jaki rodzaj pokarmu chodzi.

24 maja 2016 r.

Czy to coś zmieni? Na razie zainteresowanie podjęciem pracy pielęgniarki w Polsce było małe.

Pielęgniarki spoza UE z krótszym stażem24 maja 2016 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia pielęgniarki i położne z krajów trzecich otrzymają prawo wykonywania zawodu w Polsce już po półrocznym stażu. Oznacza to skrócenie czasu przygotowania do pracy co najmniej o połowę. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce.

24 maja 2016 r.

O jakie propozycje chodzi? Między innymi o ratunkowy dostęp do technologii medycznych.

Zdrowie: Proponowane przez PiS zmiany na finansowym zakręcie24 maja 2016 r.

Projekt ustawy wprowadzającej m.in. fundusz ratunkowy oraz umożliwiający szybsze porządkowanie koszyka świadczeń na celowniku RCL oraz resortu finansów. Choć PiS obiecywał znaczne podniesienie publicznych wydatków na ochronę zdrowia (z ok. 4,6 proc. do 6 proc. PKB), gdy nadszedł czas decyzji, pojawiły się problemy. Najpierw ścięto budżet na darmowe leki dla seniorów, teraz resort finansów nalega, by kolejne propozycje Konstantego Radziwiłła były całkiem neutralne dla budżetu państwa.

22 maja 2016 r.

Z jednej strony chodzi o ochronę prywatności pacjenta, zaś z drugiej o dobro społeczne, jakim jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, w tym wywołanych wirusem HIV.

O pozytywnym wyniku badania w kierunku HIV automatycznie dowie się sanepid 22 maja 2016 r.

Pan Artur poprosił lekarkę o wystawienie skierowania na wykonanie testów w kierunku HIV. Zdziwił się, gdy odbierając dokument, musiał podpisać oświadczenie pacjenta o przyjęciu do wiadomości informacji, że ewentualny wynik dodatni zostanie zgłoszony bezpośrednio do inspekcji sanitarnej. – Gdzie w tym wszystkim dbałość o prywatność? Czy mogłem odmówić podpisania oświadczenia – pyta czytelnik.

19 maja 2016 r.

Warto także wiedzieć, że w naszym kraju obowiązuje całkowity zakaz handlu ludzkimi narządami.

Dawcą narządów może zostać każdy, kto za życia nie wyrazi sprzeciwu19 maja 2016 r.

Przeszczep uratował mojemu przyjacielowi życie. Pod wpływem tego zdarzenia także chciałem zostać potencjalnym dawcą – pisze pan Jarosław. – Z tego, co się zorientowałem, dawcą pośmiertnym może zostać każdy, kto za życia nie wyrazi sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Czy to jednak wystarczy? Czy nie trzeba zadeklarować chęci w jakiejś wyrazistszej formie – zastanawia się czytelnik.

Prawo na co dzień

Polecane

reklama