Zdrowie

16 stycznia 2018 r.

Problemem wskazywanym przez niektórych dyrektorów jest brak aktu prawnego, który obligowałby ich do wypłat.

Ratownicy wciąż czekają na podwyżki16 stycznia 2018 r.

Tylko połowa szpitali przyznała podwyżki ratownikom – wynika z danych resortu zdrowia. Ministerstwo już kilka razy interweniowało w tej sprawie, jednak część dyrektorów wciąż uważa, że nie ma podstaw prawnych do wypłat.

15 stycznia 2018 r.

Przeciwnicy aborcji przed Sejmem

Coraz bliżej zakazu aborcji15 stycznia 2018 r.

Posłowie PiS deklarują głosowanie za projektem obywatelskim ograniczenia możliwości legalnego przerywania ciąży, choć liczą, że o zmianie przepisów zdecyduje wcześniej Trybunał Konstytucyjny.

10 stycznia 2018 r.

W projekcie znalazł się zapis, że instrumenty podziału ryzyka nie będą podlegały udostępnieniu

Niskie ceny leków jednak ważniejsze niż pełna transparentność10 stycznia 2018 r.

Warunki przyznania rabatów i inne uzgodnienia zawarte w toku postępowań refundacyjnych między Ministerstwem Zdrowia a koncernami farmaceutycznymi nie zostaną odtajnione. Pod naciskiem resortu i branży lekowej (a także po publikacjach DGP, który nagłośnił kontrowersje) z projektu ustawy o jawności życia publicznego wykreślono przepis, który przewidywał możliwość udostępnienia – jako informacji publicznej – poufnych do tej pory instrumentów podziału ryzyka. Pozostałe rozstrzygnięcia podejmowane w ramach negocjacji refundacyjnych na wniosek będą jednak podlegały upublicznieniu.

Polecane

Reklama