Zdrowie

14 listopada 2017 r.

Będziemy żyć dłużej, ale niestety nie zdrowiej14 listopada 2017 r.

Najdłuższe kolejki, najmniejsze nakłady – tak wygląda polski system ochrony zdrowia według najnowszego raportu OECD analizującego sytuację zdrowotną w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Znaleźliśmy się też w niechlubnej czołówce krajów, w których chorzy rezygnują z pomocy medycznej z powodu kosztów.

9 listopada 2017 r.

Taki był efekt uwzględnienia we wzroście wynagrodzeń tzw. dodatku Zembali – do czego podmioty lecznicze były zobowiązane na mocy nowych przepisów.

Resort zdrowia potwierdza: Pielęgniarki straciły na podwyżkach, choć nie powinny9 listopada 2017 r.

W ubiegłym tygodniu w tygodniku Kadry i Płace opisywaliśmy problem rozliczania lipcowych podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wskazywaliśmy, że w niektórych szpitalach – choć trudno w to uwierzyć – wskutek stosowania ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473) straciły one na podwyżkach.

9 listopada 2017 r.

Wszystkie poprawki zwiększające lub przyspieszające zwiększenie nakładów zostały odrzucone, a projekt przyjęty.

Projekt „6 proc. na zdrowie” pod lupą posłów9 listopada 2017 r.

Szybszy wzrost nakładów, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń, możliwość komercyjnego przyjmowania chorych przez szpitale – to postulaty niektórych posłów zgłoszone podczas pierwszego czytania projektu ustawy zwiększającego nakłady na zdrowie do 6 proc. PKB w 2025 r.

8 listopada 2017 r.

Jak zwracało uwagę środowisko medyczne i RPO – krąg osób uprawnionych do uzyskania wrażliwych, często wstydliwych informacji o pacjencie został zakreślony zbyt szeroko

Pośmiertna gwarancja prywatności. Lekarz nie ujawni dokumentacji medycznej8 listopada 2017 r.

Lekarz nie będzie już mógł ujawnić dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta na prośbę bliskich. Potrzebna będzie zgoda sądu na zwolnienie z tajemnicy zawodowej. Wykluczone będą też sytuacje, w których krewni niezwiązani ze zmarłym emocjonalnie pozbawiali jego partnera czy inną najbliższą osobę informacji o przebiegu leczenia.

Polecane

Reklama