Zdrowie

19 sierpnia 2017 r.

Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia

Zgoda na zabieg lekarski musi być świadoma19 sierpnia 2017 r.

By można mówić o naruszeniu dobra osobistego i jego ochronie, musi istnieć dobro osobiste, które zostaje zagrożone lub naruszone, a owo zagrożenie lub naruszenie musi mieć charakter bezprawny. Muszą przy tym istnieć obiektywne kryteria oceny: oceny społeczne, zasady współżycia społecznego, zasady moralne, a także elementy pewnej, typowej, przeciętnej reakcji.

16 sierpnia 2017 r.

Jaja i mięso drobiowe są wymieniane jako jedno z głównych źródeł zakażenia.

Salmonella groźna dla polskich jaj16 sierpnia 2017 r.

W lipcu ujawniono 1087 nowych zatruć. To o 53 więcej niż w czerwcu i o 390 więcej niż w maju. Drobiarze chcą przywrócenia formaldehydu do pasz. W tym roku zakażeń salmonellą może być najwięcej od dekady. Polska jest coraz częściej oskarżana w Europie o rozsiewanie salmonelli, o czym świadczą alarmy napływające z różnych krajów do RASFF, unijnego systemu wczesnego ostrzegania. W tym roku napłynęło ich już 26, czyli tyle, co w całym 2016 r.

14 sierpnia 2017 r.

Wprowadzenie w 2015 r. pakietu onkologicznego przyspieszyło leczenie części pacjentów, ale pogłębiło kłopoty finansowe.

Onkologia będzie lepiej opłacana14 sierpnia 2017 r.

Alarmistyczne informacje placówek o złych wycenach procedur i rosnącym zadłużeniu przyniosły rezultat. NFZ chce od 1 października płacić więcej za wysokokosztowe zabiegi, a w dalszej kolejności stworzyć specjalistyczną sieć.

10 sierpnia 2017 r.

Dziś dyżurni podpowiadają pacjentom, co mają powiedzieć, by przyjechała karetka. Często niepotrzebnie

Karetki pogotowia bez lekarzy?10 sierpnia 2017 r.

W Ministerstwie Zdrowia utknęły prace nad zmianą ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (ustawa o PRM). Jednocześnie wiele z zamieszczonych dotychczas w projekcie zmian może budzić poważne wątpliwości. Za szczególnie niepokojący z punktu widzenia pacjentów należy uznać pomysł całkowitego wycofania z karetek pogotowia lekarzy. Należy jednak podkreślić, że ze względu na etap prac legislacyjnych problem ten można jeszcze rozwiązać.

9 sierpnia 2017 r.

Aptekarze nie kryją rozgoryczenia.

Leki nadal nie tylko z apteki9 sierpnia 2017 r.

Budzący kontrowersje pomysł ograniczenia listy produktów dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego upadł. Poinformowało o tym oficjalnie Ministerstwo Zdrowia. Właściciele sklepów spożywczych i stacji benzynowych mogą więc odetchnąć z ulgą. Farmaceuci za to nie kryją żalu. Część z nich czuje się przez resort oszukana.

8 sierpnia 2017 r.

MZ zakłada, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r. Opłata egzaminacyjna wyniesie 140 zł.

Ratownicy będą zdawać egzamin jak lekarze8 sierpnia 2017 r.

Kończący studia na kierunku ratownictwo medyczne będą po sześciomiesięcznej praktyce (obejmującej m.in. 960 godzin dydaktycznych) zdawać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama