pozew o rozwód

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pozew o rozwód. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pozew o rozwód.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zmiany w prawie spadkowym: Spadkobiercy nie będą płacili alimentów byłej żonie

  Zmiany w prawie spadkowym: Spadkobiercy nie będą płacili alimentów byłej żonie

  Mąż wniósł sprawę o rozwód i domaga się, aby sąd nie orzekał o winie małżonków za rozkład pożycia. Pani Halina nie wyraża na to zgody i chce udowodnić winę małżonka. Zamierza też wystąpić o zasądzenie na jej rzecz alimentów. Prawnik poinformował ją, że w razie braku orzeczenia o winie będzie je mogła pobierać tylko przez pięć lat, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach sąd przyzna je na dłużej. Czytelniczka obawia się, że po wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego byłego męża lub w razie jego śmierci nie będzie miała środków do życia. Czy jego spadkobiercy będą wówczas zobowiązani do alimentowania byłej żony w ramach uregulowania długów spadkowych

  czytaj więcej

 • Nadużywanie alkoholu jak separacja

  Nadużywanie alkoholu jak separacja

  Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami powołując się na ważne powody. Do tej kategorii należą faktyczny rozpad relacji oraz choroba alkoholowa.

  czytaj więcej

 • Rozwód "bez orzekania o winie". Jakie konsekwencje?

  Rozwód "bez orzekania o winie". Jakie konsekwencje?

  Alicja jest mężatką od 10 lat. Do niedawna wydawało się jej, że tworzy właściwą relację z mężem. 2 lata temu zmieniła pracę. Jako asystentka prezesa często towarzyszy mu w delegacjach, co wywołało wzrost podejrzliwości męża. Każdy późny powrót do domu, czy konieczność pozostawania w pracy „po godzinach” stanowi dla jej męża dowód zdrady.

  czytaj więcej

 • Można się pozbyć alkoholika, jeśli nie da się z nim żyć

  Można się pozbyć alkoholika, jeśli nie da się z nim żyć

  Mąż pani Krystyny nadużywa alkoholu. Jest bezrobotny, większość czasu spędza z kolegami. Wraca do domu późno, w stanie upojenia alkoholowego. Kilkakrotnie z tego powodu przebywał w izbie wytrzeźwień, utracił też prawo jazdy. Nie godzi się na leczenie, które zalecił sąd. Odrzuca każdą pomoc i nie liczy się z najbliższymi. Lokal, w którym mieszkają małżonkowie, jest wyłączną własnością pani Krystyny. Mąż nie zamierza się z niego dobrowolnie wyprowadzić, mimo że ma własny dom. – Czy muszę składać pozew o rozwód, czy też o eksmisję, aby sądownie nakazać mojemu mężowi opuszczenie mojego domu – pyta czytelniczka, dodając, że krępuje się poprosić sąsiadów, by złożyli zeznania w sądzie o nagannym zachowaniu męża.

  czytaj więcej

 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie. „Zgodne żądanie małżonków” konieczne

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie. „Zgodne żądanie małżonków” konieczne

  Orzekając rozwód, sąd – co do zasady – w wyroku rozwodowym stwierdza, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Stwierdzenie w wyroku rozwodowym winy małżonka stanowi ujemną ocenę moralną jego postępowania, którą sąd przyjmuje w oparciu o poczynione ustalenia. Jednakże prawo rodzinne uprawnia małżonków do żądania zaniechania przez sąd orzekania o winie. Czy zatem dopuszczalne jest, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód bez orzekania winie, jeżeli żądanie zaniechanie orzekania o winie wniesie tylko jeden małżonek?

  czytaj więcej

 • Są sposoby, by zmusić męża do finansowania rodziny

  Są sposoby, by zmusić męża do finansowania rodziny

  Pani Dorota sądzi, że jej małżonek jest nałogowym hazardzistą. – Jego zachowanie ma negatywny wpływ na nasz budżet. Nie dość, że od kilku miesięcy nie przeznacza pensji na utrzymanie dzieci, to jeszcze z domu zaczęły ginąć różne sprzęty. Wprawdzie wybrał się do psychologa i zamierza zerwać z nałogiem, ale boję się, co zrobi, gdy dostanie kolejną wypłatę. Wiem, że istnieje możliwość odbierania części wynagrodzenia małżonka. Co powinnam zrobić i gdzie się zgłosić – pyta czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Jak uregulować sprawy majątkowe w trakcie separacji

  Jak uregulować sprawy majątkowe w trakcie separacji

  Po jej orzeczeniu między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Niezależnie od tego mogą oni w dalszym ciągu zajmować to samo mieszkanie, a nawet łożyć na swoje utrzymanie.

  czytaj więcej

 • Jędrzejewska: Split payment po polsku

  Jędrzejewska: Split payment po polsku

  Szanowny panie naczelniku urzędu skarbowego, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na to, abym zgromadzoną na moim rachunku bankowym nadwyżkę podatku należnego VAT nad podatkiem naliczonym mógł wydać na: zakup samochodu osobowego, ugodę z pracownikiem i zakup torebki dla żony. Zaznaczam, że auto będę wykorzystywać w działalności gospodarczej, ugoda załagodzi spór z zatrudnionym, a torebka odwiedzie moją żonę od zamiaru złożenia pozwu o rozwód (taką mam przynajmniej nadzieję, bo torebka będzie identyczna jak ta, którą ma koleżanka żony).

  czytaj więcej

 • Osoba dotknięta chorobą psychiczną może wziąć ślub

  Osoba dotknięta chorobą psychiczną może wziąć ślub

  Już w dzieciństwie u córki pani Bożeny stwierdzono niedorozwój umysłowy. Z tego powodu szkolę podstawową ukończyła z trzyletnim opóźnieniem. Nie jest ubezwłasnowolniona. Po dojściu do pełnoletności rozpoczęła pracę w zakładzie, który zatrudnia niepełnosprawnych. Poznała tam swojego partnera życiowego, z którym pozostaje w konkubinacie i ma z nim dziecko. Oboje chcą zalegalizować związek i zawrzeć małżeństwo. – Przyjaciółka powiedziała mi, że jest to możliwe, pod warunkiem że sąd na to pozwoli. Czy sytuacja zdrowotna mojej córki ma wpływ na jej plany matrymonialne – pyta czytelniczka

  czytaj więcej

 • Dopuszczalność orzeczenia rozwodu z powodu choroby małżonka

  Dopuszczalność orzeczenia rozwodu z powodu choroby małżonka

  Rozwód jest jednym z najcięższych przeżyć w życiu. Niekiedy, mimo usilnych starań, małżonkowie nie mogą dalej wspólnie żyć i jedynym sensownym wyjściem wydaje się rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Może pojawić się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy przyczyną rozwodu ma być choroba drugiego małżonka. Czy w takiej sytuacji rozwód nadal jest dopuszczalny?

  czytaj więcej

 • Praktyczny poradnik: Kiedy odmowa zgody na rozwód będzie dla sądu wiążąca?

  Praktyczny poradnik: Kiedy odmowa zgody na rozwód będzie dla sądu wiążąca?

  Nie zawsze decyzja o rozwodzie zostaje podjęta wspólnie przez oboje małżonków. Często zdarza się tak, że rozwodu chce tylko jeden z małżonków i nie tak rzadko małżonek ten jest przy tym wyłącznie winny za rozpad małżeństwa. W odwecie za jego zachowanie drugi małżonek na ogół postanawia odmówić zgody na rozwód. Pojawia się zatem pytanie, kiedy odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego będzie, a kiedy nie będzie dla sądu wiążąca?

  czytaj więcej

 • Czy małżonek wyłącznie winny za rozpad małżeństwa może powoływać na wieloletni okres rozkładu pożycia małżeńskiego jako uzasadnienie udzielenia rozwodu?

  Czy małżonek wyłącznie winny za rozpad małżeństwa może powoływać na wieloletni okres rozkładu pożycia małżeńskiego jako uzasadnienie udzielenia rozwodu?

  Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną. Nie zawsze jednak małżeństwo – będące jej podstawą – może trwać. Bardzo często do rozpadu małżeństwa doprowadzają działania podjęte przez samych małżonków, czasem przez jednego z nich, czasem przez oboje. W dzisiejszym poradniku odpowiemy na pytanie, czy małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa może powoływać na wieloletni okres rozkładu pożycia małżeńskiego jako uzasadnienie udzielenia rozwodu.

  czytaj więcej

 • Niesłusznie skazany za zabójstwo: Policji, prokuraturze i sędziom nie odpuści

  Niesłusznie skazany za zabójstwo: Policji, prokuraturze i sędziom nie odpuści

  Mówi, że policji, prokuraturze i sędziom nie odpuści. Bo niesłusznie skazano go na 25 lat więzienia za zabójstwo. Za kratami przesiedział trzy. Kolejne cztery czekał na prawomocne uniewinnienie.

  czytaj więcej

 • Praktyczny poradnik: Niekorzystny wyrok sądu pierwszej instancji można zaskarżyć

  Praktyczny poradnik: Niekorzystny wyrok sądu pierwszej instancji można zaskarżyć

  Postępowania sądowe nie należą do ulubionych wydarzeń w życiu człowieka. Często wiążą się one z dużym stresem i poczuciem nierozumienia całej sytuacji, w której się uczestniczy.

  czytaj więcej

 • Odpowiedź na pozew o rozwód. Jak odnieść się do zarzutów?

  Odpowiedź na pozew o rozwód. Jak odnieść się do zarzutów?

  Małżeństwo zajmuje szczególne miejsce w hierarchii społecznej. Tworzy ono rodzinę, która stanowi naturalną i podstawową komórkę społeczeństwa. Małżeństwo, z zasady będące związkiem trwałym, nie może trwać, jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki.

  czytaj więcej

 • Sąd ustanowi rozdzielność majątkową, nawet gdy chce tego tylko jeden małżonek

  Sąd ustanowi rozdzielność majątkową, nawet gdy chce tego tylko jeden małżonek

  Gdy mąż z żoną nie mogą porozumieć się co do sposobu prowadzenia wspólnych finansów, pozostają od lat w separacji faktycznej albo jeden trwoni majątek, drugi może bez jego zgody wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

  czytaj więcej

 • Małżonek nie musi zgadzać się na rozwód – czyli jak uniemożliwić orzeczenie rozwodu

  Małżonek nie musi zgadzać się na rozwód – czyli jak uniemożliwić orzeczenie rozwodu

  Nie zawsze decyzja o rozwodzie jest decyzją wspólną obydwojga małżonków. Jeżeli rozwodu żąda tylko jeden z nich, drugi małżonek może się orzeczeniu rozwodu sprzeciwić. W dzisiejszym poradniku podpowiemy, kiedy i jak uniemożliwić rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

  czytaj więcej

 • Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

  Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

  W ostatnich tygodniach w kraju trwa burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Huragan prawno-polityczny przybiera na sille. Na własne oczy obserwujemy wydarzenia, które jeszcze kilka tygodni temu były nie do wyobrażenia dla obserwatorów sceny politycznej w kraju.

  czytaj więcej

 • Kiedy możliwe jest rozwiązanie adopcji

  Kiedy możliwe jest rozwiązanie adopcji

  Trudności wychowawcze nie uzasadniają rozwiązania przysposobienia. Można o nie wystąpić z powodu nieodwracalnego rozkładu więzi rodzinnej między adoptowanym i adoptującym.

  czytaj więcej

 • Nie można zmienić roszczeń w postępowaniu apelacyjnym

  Nie można zmienić roszczeń w postępowaniu apelacyjnym

  Na żądanie męża sąd orzekł o separacji i podzielił majątek wspólny na dwie równe części. – Teraz mąż, niestety, zmienił zdanie – skarży się pani Jadwiga – i zanim jeszcze orzeczenie uprawomocniło się, zapowiedział wniesienie apelacji. Odgraża się, że zaskarżając je do sądu drugiej instancji, będzie domagał się rozwodu zamiast separacji oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Czy rzeczywiście może tak zrobić – niepokoi się czytelniczka.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne