krajowy rejestr spółek

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu krajowy rejestr spółek. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące krajowy rejestr spółek.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Europa zakazuje hodowli zwierząt futerkowych. Co dzieje się na polskich fermach?

  Europa zakazuje hodowli zwierząt futerkowych. Co dzieje się na polskich fermach?

  A gdybyś miał spędzić całe życie w pudle wielkości dwóch ustawionych jedna na drugiej trumien? Nie możesz sobie tego wyobrazić? Słusznie. Tymczasem lisy w hodowlach na futro żyją w klatkach, które po przeliczeniu na ich gabaryty, odpowiadają takim właśnie rozmiarom.

  czytaj więcej

 • 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki [RANKING DGP]

  50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki [RANKING DGP]

  W zestawieniu 50 najbardziej wpływowych osób w polskiej gospodarce nie ma takich, których wizerunku lub nazwiska nie możemy w pełni ujawnić ze względu na toczące się śledztwa. Sporo na liście urzędników lub osób tak czy inaczej związanych z administracją. Jest to jakiś znak czasu: żywioły rynkowe są przez państwo ujarzmiane w większym stopniu, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni w wielu ostatnich latach.

  czytaj więcej

 • Oszuści podatkowi na celowniku, ale ucierpieć mogą także uczciwi

  Oszuści podatkowi na celowniku, ale ucierpieć mogą także uczciwi

  Naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić firmę z rejestru czynnych podatników VAT z tego powodu, że inna firma wyłudziła podatek. Odzyskanie statusu podatnika nie będzie łatwe.

  czytaj więcej

 • Prokuratura: Śledztwo dot. działek na Saskiej Kępie może trafić do innej prokuratury

  Prokuratura: Śledztwo dot. działek na Saskiej Kępie może trafić do innej prokuratury

  Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga śledztwo ws. domniemanego przyjęcia korzyści majątkowej przez stołecznych urzędników dot. planu zagospodarowania działek na Saskiej Kępie może zostać przeniesione do innej prokuratury - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane

  Zamówienia publiczne: Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane

  W myśl art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  czytaj więcej

 • Pomyłka w odprowadzeniu VAT? Podatnik może stracić. Budżet na pewno nie

  Pomyłka w odprowadzeniu VAT? Podatnik może stracić. Budżet na pewno nie

  Kobieta, która omyłkowo odprowadziła VAT od wynagrodzenia, nie będzie mogła go odzyskać, bo spółka, w której była zatrudniona, odliczyła podatek i zniknęła – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Nowy projekt Ziobry: Przejrzyste spółki ze stroną internetową

  Nowy projekt Ziobry: Przejrzyste spółki ze stroną internetową

  Zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczania ogłoszeń na stronach internetowych może przynieść wiele korzyści. Warunkiem jest jednak modyfikacja przedstawionego projektu zmian w prawie

  czytaj więcej

 • Dziura w weryfikacji Ubera: Z przestępcą na ulicę

  Dziura w weryfikacji Ubera: Z przestępcą na ulicę

  Amerykańska korporacja parataksówkowa stara się, by kierowcy z nią współpracujący byli nie tylko uprzejmi dla klientów, lecz także niekarani. Nie zawsze się udaje. Powód? Przyjęty przez Ubera model sprawdzania niekaralności.

  czytaj więcej

 • Upadły bank i znikający deweloper: Rosną problemy klientów spółki Dolcan zamieszanej w upadłość SK Banku

  Upadły bank i znikający deweloper: Rosną problemy klientów spółki Dolcan zamieszanej w upadłość SK Banku

  O Dolcanie, jednym z większych warszawskich deweloperów, głośno zrobiło się na przełomie 2015 i 2016 r. Firma przerwała wtedy prace na budowach, uderzona przez niewypłacalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank). Grupa Dolcan finansowała w nim swoje inwestycje mieszkaniowe. Z drugiej strony w aktach sądowych upadłego SK Banku znalazła się informacja, że rok temu kredyty zaciągnięte przez spółki z grupy Dolcan wynosiły ponad 1,4 mld zł i należy traktować je jako stracone.

  czytaj więcej

 • 1 proc. podatku to łatwe wsparcie, które nic nie kosztuje

  1 proc. podatku to łatwe wsparcie, które nic nie kosztuje

  Polacy – o czym wiedzą organizacje charytatywne – pomagają chętnie, choć zazwyczaj w reakcji na dramatyczne wydarzenia. W naszym kraju zbiera się duże kwoty na pomoc ofiarom kataklizmów naturalnych, zwłaszcza gdy można przekazać choćby drobne kwoty niewielkim wysiłkiem, np. wysłać charytatywny SMS. A jak jest z pomocą planową, którą możemy sobie wpisać w doroczny kalendarz rozliczeń z fiskusem?

  czytaj więcej

 • Nowy wiceszef Aplikacji Krytycznych

  Nowy wiceszef Aplikacji Krytycznych

  Odwołani zostali prezes i członek zarządu spółki celowej Aplikacje Krytyczne – dowiedział się nieoficjalnie DGP. Podmiot ten powołany został w połowie czerwca 2016 r. w celu – jak podkreślał ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha – sprawnej informatyzacji służb skarbowych.

  czytaj więcej

 • Giełda pogrąża się w chaosie

  Giełda pogrąża się w chaosie

  Zamiast dawać przykład respektowania reguł ładu korporacyjnego, GPW dostarcza dowodów, że takie zasady w spółce nie obowiązują.

  czytaj więcej

 • Mamy prawo poznać zarząd upadłej spółki

  Mamy prawo poznać zarząd upadłej spółki

  Prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy publicznych rejestrów – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie można więc domagać się wykreślenia informacji o tym, że zasiadało się we władzach spółki, która zbankrutowała.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Chądzyński: Kogo pochwalić za duże wpływy do państwowej kasy

  Chądzyński: Kogo pochwalić za duże wpływy do państwowej kasy

  Wzrost wpływów z VAT po dwóch miesiącach tego roku jest imponujący. Z danych opublikowanych wczoraj przez Ministerstwo Finansów wynika, że do kasy trafiło w sumie 33, 5 m ld zł. To o 40 proc. więcej niż rok temu. Oczywiście częściowo to efekt triku, jaki zastosowało MF, wypłacając już w grudniu zwroty VAT, które powinno wypłacić w styczniu i lutym tego roku. Ale to wszystkiego nie tłumaczy i wypadałoby kogoś za te wyniki pochwalić. Tylko kogo?

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 5)

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 5)

   Na początku piątej części komentarza omówiona zostanie regulacja, która nakazuje odpowiednie stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Rozwiązanie to ma kardynalne znaczenie, ponieważ nie wszystkie kwestie szczegółowo zostały uregulowane.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej