krajowy rejestr spółek

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu krajowy rejestr spółek. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące krajowy rejestr spółek.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 1 proc. podatku to łatwe wsparcie, które nic nie kosztuje

  1 proc. podatku to łatwe wsparcie, które nic nie kosztuje

  Polacy – o czym wiedzą organizacje charytatywne – pomagają chętnie, choć zazwyczaj w reakcji na dramatyczne wydarzenia. W naszym kraju zbiera się duże kwoty na pomoc ofiarom kataklizmów naturalnych, zwłaszcza gdy można przekazać choćby drobne kwoty niewielkim wysiłkiem, np. wysłać charytatywny SMS. A jak jest z pomocą planową, którą możemy sobie wpisać w doroczny kalendarz rozliczeń z fiskusem?

  czytaj więcej

 • Nowy wiceszef Aplikacji Krytycznych

  Nowy wiceszef Aplikacji Krytycznych

  Odwołani zostali prezes i członek zarządu spółki celowej Aplikacje Krytyczne – dowiedział się nieoficjalnie DGP. Podmiot ten powołany został w połowie czerwca 2016 r. w celu – jak podkreślał ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha – sprawnej informatyzacji służb skarbowych.

  czytaj więcej

 • Giełda pogrąża się w chaosie

  Giełda pogrąża się w chaosie

  Zamiast dawać przykład respektowania reguł ładu korporacyjnego, GPW dostarcza dowodów, że takie zasady w spółce nie obowiązują.

  czytaj więcej

 • Mamy prawo poznać zarząd upadłej spółki

  Mamy prawo poznać zarząd upadłej spółki

  Prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy publicznych rejestrów – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie można więc domagać się wykreślenia informacji o tym, że zasiadało się we władzach spółki, która zbankrutowała.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Chądzyński: Kogo pochwalić za duże wpływy do państwowej kasy

  Chądzyński: Kogo pochwalić za duże wpływy do państwowej kasy

  Wzrost wpływów z VAT po dwóch miesiącach tego roku jest imponujący. Z danych opublikowanych wczoraj przez Ministerstwo Finansów wynika, że do kasy trafiło w sumie 33, 5 m ld zł. To o 40 proc. więcej niż rok temu. Oczywiście częściowo to efekt triku, jaki zastosowało MF, wypłacając już w grudniu zwroty VAT, które powinno wypłacić w styczniu i lutym tego roku. Ale to wszystkiego nie tłumaczy i wypadałoby kogoś za te wyniki pochwalić. Tylko kogo?

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 5)

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 5)

   Na początku piątej części komentarza omówiona zostanie regulacja, która nakazuje odpowiednie stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Rozwiązanie to ma kardynalne znaczenie, ponieważ nie wszystkie kwestie szczegółowo zostały uregulowane.

  czytaj więcej

 • Ulgę B+R rozliczamy po raz pierwszy

  Ulgę B+R rozliczamy po raz pierwszy

  Już 31 marca mija termin składania informacji CIT-BR lub PIT-BR. Obowiązek ten mają przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku ponieśli wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

  czytaj więcej

 • Wojna podjazdowa w JSW

  Wojna podjazdowa w JSW

  Były wiceprezes z zarzutami korupcyjnymi. Były dyrektor kopalni z prawomocnym wyrokiem na stanowisku doradcy zarządu. I były prezes, który próbował robić porządek, ale był za słaby. Znamy kulisy odwołania Tomasza Gawlika z funkcji szefa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

  czytaj więcej

 • Centralny Rejestr Faktur: Czego mogą się spodziewać podatnicy?

  Centralny Rejestr Faktur: Czego mogą się spodziewać podatnicy?

  Po Jednolitym Pliku Kontrolnym, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kolejnych mechanizmów mających za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego. Mogą one wymagać od podatników ponownego dostosowania systemów księgowych.

  czytaj więcej

 • Fiskus ujawni dane firm, które są mu winne więcej niż 5 tys. zł

  Fiskus ujawni dane firm, które są mu winne więcej niż 5 tys. zł

  Każdy będzie mógł poznać wysokość podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych, których nie zapłacił jego kontrahent.

  czytaj więcej

 • W restrukturyzacji obowiązuje duży układ

  W restrukturyzacji obowiązuje duży układ

   Aedes S.A., spółka z branży budowlanej, zawarła z wierzycielami układ w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Dlaczego to tak ważne? Jest to pierwsze tak duże postępowanie pod rządami nowych przepisów, które obowiązują od początku 2016 r. I dowód na to, że wiele firm ze znajdującej się w ogromnych kłopotach branży budowlanej może przetrwać dzięki korzystnemu dla dłużników prawu restrukturyzacyjnemu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.).

  czytaj więcej

 • Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.

  Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.

  OPIS SYTUACJI: Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży zdrowej żywności. W związku z dynamicznym rozwojem branży spowodowanym rosnącym popytem na produkty ekologiczne, także poza granicami, przedsiębiorstwo stale się rozwija i osiąga coraz większe dochody. Przedsiębiorca od jakiegoś czasu zastanawia się nad zmianą formy prowadzenia działalności. Najbardziej pożądanym przez niego rozwiązaniem jest prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Uważa też, że jego przedsiębiorstwo będzie lepiej oceniane przez potencjalnych kontrahentów – jako duża i profesjonalna firma. Pan Jan nie ma jednak zaufanej osoby, z którą mógłby zawiązać spółkę, w związku z tym chciałby ją poprowadzić sam. Na początku działalności pan Jan chciałby posiadać pełną kontrolę w spółce i decydować o wszystkich sprawach. Jednak w przyszłości nie wyklucza wstąpienia do niej małżonki, przy czym objęłaby udziały na minimalnym poziomie. Pan Jan będzie w spółce wykonywał czynności, które dotychczas wykonywał w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. składał zamówienia, pozyskiwał nowych klientów, uczestniczył w targach, kontrolował jakość zamówień itp., ale nie będzie już bezpośrednio otrzymywał zysków z prowadzonej działalności. Z uwagi na to pan Jan chciałby z tytułu wykonywanych dla firmy prac otrzymywać wynagrodzenie. Jeżeli spółka będzie się rozwijać w takim tempie jak dotychczas prowadzona działalność, intencją pana Jana jest zatrudnienie w odpowiednim czasie profesjonalnego menedżera, który przejmie zarządzanie firmą oraz będzie pełnił funkcję w zarządzie, przy czym on sam nie chciałby zostać pozbawiony wpływu na podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących działalności. Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków i przed podjęciem ostatecznej decyzji co do zmiany formy prowadzenia działalności pan Jan postanowił zwrócić się po profesjonalną poradę do radcy prawnego.

  czytaj więcej

 • VAT: Można wygrać z fiskusem, ale udaje się to nielicznym

  VAT: Można wygrać z fiskusem, ale udaje się to nielicznym

  Sądy i organy kontroli skarbowej niezwykle rzadko przyznają, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności. A jednak się to zdarza. Najtrudniej jest wtedy, gdy transakcja dotyczy wrażliwych towarów, takich jak stal, złom, elektronika, paliwa.

  czytaj więcej

 • Wyrok NSA prowadzi do podwójnego opodatkowania aut

  Wyrok NSA prowadzi do podwójnego opodatkowania aut

  Wykładnia sądu oznacza, że przepisy o pełnym odliczeniu podatku od firmowych samochodów są martwe. Więcej, przy odpłatnym najmie pracownikowi fiskus zyskuje dwukrotnie.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 6)

  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 6)

  W szóstej części komentarza zostaną omówione m.in. trzy ważne przepisy. Pierwszy dotyczy obligatoryjnych elementów tytułu wykonawczego. Prawidłowe wystawienie tego dokumentu ma niezwykle istotne znaczenie, gdyż nie można skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wadliwego lub niezawierającego wszystkich postanowień wymaganych przez prawo.

  czytaj więcej

 • Przepisy o obrocie zagranicznych przedsiębiorców niezgodne z prawem międzynarodowym

  Przepisy o obrocie zagranicznych przedsiębiorców niezgodne z prawem międzynarodowym

  Przepisy regulujące obrót zagranicznych przedsiębiorców na terenie Polski, które opracował resort rozwoju, są niezgodne z prawem międzynarodowym. Twierdzą tak nie tylko eksperci, lecz także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  czytaj więcej

 • Wykroczenia przeciwko ZUS nie może popełnić odwołany prezes

  Wykroczenia przeciwko ZUS nie może popełnić odwołany prezes

  Do 15 listopada 2016 r. byłem prezesem zarządu małej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przed sądem z inicjatywy ZUS za rzekome udaremnianie kontroli (niewypełnianie obowiązków wynikających z przepisów ubezpieczeniowych), która odbyła się w lutym tego roku. Uważam, że niesłusznie, bo przecież w listopadzie zostałem odwołany, tylko wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nie został wykreślony. Czy rzeczywiście sąd może uznać, że popełniłem wykroczenie, i skazać mnie na grzywnę?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej