krajowy rejestr spółek

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu krajowy rejestr spółek. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące krajowy rejestr spółek.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • To nie powiernik, a powierzający płaci podatek

  To nie powiernik, a powierzający płaci podatek

  Osoba pełniąca funkcję wspólnika spółki osobowej, która nie uzyskuje z tego tytułu żadnych trwałych dochodów, nie ma też obowiązków podatkowych – uznał dyrektor katowickiej izby.

  czytaj więcej

 • Czynności notarialne nie mogą wprowadzać w błąd

  Czynności notarialne nie mogą wprowadzać w błąd

  Jeśli nie jest możliwe niepozostawiające wątpliwości potwierdzenie tożsamości uczestników walnego zgromadzenia, rejent powinien odmówić sporządzenia protokołu.

  czytaj więcej

 • Firma wpisała twój adres jako własny? Zgłoś to ministrowi

  Firma wpisała twój adres jako własny? Zgłoś to ministrowi

  Przypadkiem dowiedziałem się, że moja nieruchomość została podana przez jakąś jednoosobową firmę jako miejsce prowadzenia biznesu. Po sprawdzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stwierdziłem, że rzeczywiście taki wpis umieszczono w rejestrze. W jaki sposób i komu mogę zgłosić nieuprawnione wykorzystanie adresu mojego domu – pyta pan Bogdan. – Obawiam się ewentualnych konsekwencji niezgodnego z rzeczywistością wpisu w ewidencji – dodaje czytelnik.

  czytaj więcej

 • Problem z ustaleniem, kto odpowiada za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

  Problem z ustaleniem, kto odpowiada za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

  Zapłata zaległego podatku wraz z odsetkami nie wyłącza możliwości ukarania nierzetelnego podatnika, tak samo jak poniesienie sankcji karnej nie zwalnia od obowiązku uiszczenia podatku.

  czytaj więcej

 • Sześć miesięcy to czas na rejestrację spółki

  Sześć miesięcy to czas na rejestrację spółki

  Ani choroba, ani argument prowadzenia działalności i posiadania NIP czy REGON nie wydłuży terminu na wpisanie firmy do rejestru przedsiębiorców. TEZA Po upływie sześciomiesięcznego terminu umowa spółki ulega rozwiązaniu z mocy prawa i zarząd nie może już zgłosić spółki z o.o. w organizacji do sądu w celu jej zarejestrowania, gdyż traci to uprawnienie. Bez znaczenia pozostają przyczyny, które do tego opóźnienia doprowadziły.

  czytaj więcej

 • Najwyższy czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Najwyższy czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Czerwiec to gorący czas dla organów zatwierdzających w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Do końca miesiąca powinny one bowiem zatwierdzić roczne sprawozdania finansowe za 2015 r. Dotyczy to oczywiście tych jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zatwierdzenie sprawozdania jest warunkiem do dokonania szeregu czynności z zakresu prawa bilansowego, prawa podatkowego czy prawa handlowego.

  czytaj więcej

 • Notariusze nie mogą zajmować stanowiska w sporach korporacyjnych

  Notariusze nie mogą zajmować stanowiska w sporach korporacyjnych

  Rejenci nie mogą zajmować stanowiska w sprawie sporów korporacyjnych. Nie powinni też jeść obiadów na koszt jednej ze stron konfliktu ani korzystać z firmowego transportu. Łamiącym te reguły niewiele jednak grozi.

  czytaj więcej

 • Co, komu i za ile: Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze

  Co, komu i za ile: Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze

  21 czerwca ma się odbyć rozprawa przeciwko Kancelarii Prezydenta RP, bo odmówiła ujawnienia pełnej treści umów zawieranych m.in. na sporządzenie opinii prawnej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

  czytaj więcej

 • Sprawozdania do KRS: Przepisy się zmieniają, firmy robią swoje

  Sprawozdania do KRS: Przepisy się zmieniają, firmy robią swoje

  Czerwiec jest okresem, w którym menedżerowie spółek powinni zadbać o to, aby wysłać sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. Mało kto ten obowiązek lubi, jednak z punktu widzenia pewności obrotu gospodarczego jest on niezwykle ważny.

  czytaj więcej

 • Rewolucja na rynku audytu: Nowe zadania komitetów audytu i biegłych rewidentów

  Rewolucja na rynku audytu: Nowe zadania komitetów audytu i biegłych rewidentów

  Już od piątku komitety audytu i biegli rewidenci będą mieli nowe zadania. A wszystko za sprawą unijnych przepisów. Rozmowa z Ewą Jakubczyk-Cały, partnerem zarządzającym w PKF Consult.

  czytaj więcej

 • Sierant: Jeden dzień więcej na przejęcie

  Sierant: Jeden dzień więcej na przejęcie

  Kilka tygodni temu w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się interesujący reportaż zatytułowany „Prawdziwie wrogie przejęcie”, w którym przedstawiono sposób na przejęcie spółki kapitałowej. Sposób nielegalny, ale dzięki lukom w prawie – skuteczny.

  czytaj więcej

 • Deflacja i długi zatapiają sklepy

  Deflacja i długi zatapiają sklepy

  Największe kłopoty mają mniejsze sieci, liczące mniej niż 300 placówek. Eksperci spodziewają się rychłej fali konsolidacji w tej branży. Kłopoty MarcPolu, najstarszej polskiej sieci supermarketów, to nie wyjątek. W Krajowym Rejestrze Długów na początku czerwca zgłoszone były zobowiązania firm handlowych na kwotę 239,3 mln zł.

  czytaj więcej

 • Porozumienie o wykorzystaniu urlopu podczas kolejnej umowy o pracę powinno być na piśmie

  Porozumienie o wykorzystaniu urlopu podczas kolejnej umowy o pracę powinno być na piśmie

  30 czerwca kończy się umowa na czas określony z jednym z pracowników. Trwa od 1 października 2015 r. Od początku lipca chcemy zawrzeć kolejną. Pracownik w tym roku wykorzystał 16 godzin urlopu wypoczynkowego, a urlop za rok poprzedni ma w pełni wybrany. Czy w tym przypadku musimy przenieść niewykorzystany urlop na kolejną umowę? Czy trzeba to dokumentować w razie takiego przeniesienia?

  czytaj więcej

 • Co zrobić, gdy kadencja zarządu niepostrzeżenie się skończyła

  Co zrobić, gdy kadencja zarządu niepostrzeżenie się skończyła

  Jestem wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie pełnię funkcję prezesa jej zarządu. Zarząd składa się łącznie z trzech osób, które są wspólnikami. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 2010 r. i w tym czasie zostali powołani wszyscy członkowie zarządu. W umowie spółki brak jest jakichkolwiek informacji o kadencji zarządu. Jedynie z uchwały zgromadzenia wspólników wynika, że członkowie zarządu zostali powołani na czas nieoznaczony. Obecnie spółka ubiega się o przyznanie środków z funduszy europejskich. Instytucja zarządzająca rozpoznająca wniosek o przyznanie środków zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, że zarząd spółki został prawidłowo powołany, wskazując, że mandaty członków zarządu powołanych w 2010 r. już wygasły. Co należy w takiej sytuacji zrobić?

  czytaj więcej

 • Paragony tylko w sieci. Zmiany od 2017 r.

  Paragony tylko w sieci. Zmiany od 2017 r.

  Papierowe wydruki już niedługo mogą zniknąć z naszego życia. Z końcem 2017 r. biznes czeka wielka wymiana kas fiskalnych na takie, które będą rejestrowały sprzedaż elektronicznie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej