krajowy rejestr spółek

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu krajowy rejestr spółek. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące krajowy rejestr spółek.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy ... podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy ...

  ... spełniać kurator. Kandydat na to stanowisko nie może być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego jako osoba, wobec której orzeczono na podstawie prawa upadłościowego i ... rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub w stowarzyszeniu. Taka osoba nie ...

  czytaj więcej

 • ... wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...

  Wniosek o wpis spółki do rejestru składa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego resortu i na udostępnionych w tym ... lub posługując się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Użytkownik przygotowujący elektroniczny wniosek o wpis spółki wypełnia formularz udostępniony w systemie i po dołączeniu dokumentów zatwierdza go przez ...

  czytaj więcej

 • "<strong>Spółki</strong> akcyjne nie składają sprawozdań do <strong>Krajowego</strong> <strong>Rejestru</strong> Sądowego"

  "Spółki akcyjne nie składają sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego"

  AGNIESZKA POKOJSKA Spółki, które prowadzą księgi ... swoje sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Czy wszystkie ... się zdarza, że spółki akcyjne zaniedbują ten ... jednak pod kontrolą Krajowego Rejestru Sądowego. Z czego ... konflikty w organach spółek na różnych płaszczyznach, ... przypadku podejmuje KRS? Krajowy Rejestr Sądowy wszczyna postępowania ... zmian w organach spółek. Z systemu ...

  czytaj więcej

 • Jak funkcjonują <strong>spółki</strong> kapitałowe przed wpisem do <strong>Krajowego</strong> <strong>Rejestru</strong> Sądowego

  Jak funkcjonują spółki kapitałowe przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego

  Spółki kapitałowe w organizacji, czyli spółka z ... . po zawarciu umowy spółki w przypadku spółki z o.o., ... jej wpisie do rejestru. Firma spółki kapitałowej w organizacji ... chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego staje się spółką z o.o. ... przed wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które ...

  czytaj więcej

 • Nie działa internetowy <strong>rejestr</strong> <strong>spółek</strong>

  Nie działa internetowy rejestr spółek

  ... o podmiotach wpisanych do rejestrów, które są częścią Krajowego Rejestru Sądowego. zdjęcie główne ... z komputera o spółce własnej lub tej, ... sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz ... i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (...) (Dz.U. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Rejestr</strong> Handlowy B: Niepewna przyszłość tysięcy <strong>spółek</strong>

  Rejestr Handlowy B: Niepewna przyszłość tysięcy spółek

  ... w 1919 r. Rejestr Handlowy B (RHB) ... życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. ... nieprzerejestrowanych z RHB spółek. – Szacuje się, iż ... ok. 105 tys. spółek i ok. 81 ... wierzycieli. – W przypadku spółek prawa handlowego wpis w rejestrze przesądza ... z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka przestaje istnieć z ...

  czytaj więcej

 • Nic nie zatrzyma elektronizacji <strong>rejestru</strong> <strong>spółek</strong>

  Nic nie zatrzyma elektronizacji rejestru spółek

  ... wprowadzono możliwość zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ... się wyłącznie dużymi spółkami. Poza tym nieuchronnie ... elektronizacja zakładania wszystkich spółek oraz ... dopiero po zarejestrowaniu spółki. Można wówczas adaptować spółkę do indywidualnych potrzeb ... od dnia wpisu spółki do rejestru. Jednak większość spółek S24 ma kapitał ... pojawi się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a ten ...

  czytaj więcej

 • <strong>Rejestr</strong> Handlowy B: Dodatkowy rok dla martwych <strong>spółek</strong>

  Rejestr Handlowy B: Dodatkowy rok dla martwych spółek

  ... ok. 180 tys. spółek, fundacji, stowarzyszeń i ... w poprzednim ustroju Rejestru Handlowego B (RHB) ... zostały przerejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego, który ruszył ... i zadłużeniami martwych spółek, które z ... Wartościowy majątek Bo spółka martwa nie oznacza spółki biednej. – Często są ... ustania bytu prawnego spółek nieprzepisanych z poprzednich rejestrów do KRS – podnosi ...

  czytaj więcej

 • Prokurator prześwietli <strong>spółki</strong> z <strong>rejestru</strong> handlowego

  Prokurator prześwietli spółki z rejestru handlowego

  Dawne spółki prawa handlowego ... niż rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dochodzenie roszczeń wobec spółek wpisanych do dawnego rejestru będzie monitowane m ... wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Prześwietlenie spółki Zgodnie z nowymi ... też wytoczyć przeciwko spółce wpisanej do rejestru handlowego, co do ... wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. ...

  czytaj więcej

 • Dłużnik musi być poinformowany o zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Długów

  ... dłużnika przez wierzyciela do Krajowego Rejestru Długów jest działaniem zgodnym ... . Sędziowie zwrócili uwagę, że spółka wezwała przedsiębiorstwo do zapłaty ... istniejących wymagalnych zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów jest bezprawne. Spółka działałaby zgodnie z prawem, ... danych do Krajoweg Rejestru Długów. PRZYKŁAD Umieszczenie ... dane zostaną przekazane do Krajowego Rejestru Długów, mimo że zobowiązanie ...

  czytaj więcej

 • Prokurent nie przedstawia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

  ... wypisie z rejestru przedsiębiorców (KRS). ... zawartych w kodeksie spółek handlowych spółkę kapitałową reprezentuje dwóch ... może samodzielnie reprezentować spółkę. Ponadto członek zarządu spółki może w tej ... występować, jeżeli wspólnicy spółki osobowej postanowią, że spółkę może reprezentować dwóch ... aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w ... zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny. Dotyczy to ...

  czytaj więcej

 • Dokumentacja Krajowego Rejestru Sądowego: zarząd zapłaci za braki na stronie internetowej

  Strona internetowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ... przechowywana jest dokumentacja spółki. – Informacje te zapewniają ... minimum danych o spółce i umożliwiają dalszą ... dokumenty gromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulacja ta ... w stosunki ze spółką i zapewnienie obrotu ... i rzetelności działań spółek – wskazuje radca prawny ... Wspólnicy. Obowiązki informacyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ... – Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują ...

  czytaj więcej

 • ... dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

  Omówienie : rejestr jest prowadzony w systemie ... wydania. Dla celów prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego (przede wszystkim rejestru przedsiębiorców) przekazywane są dane ... osobach potrzebne przy rejestracji spółek. Informacja na żądanie będzie ... osobowych figuruje w rejestrze karnym. Sąd rejestrowy ma otrzymywać z rejestru dłużników niewypłacalnych, za ... prowadzeniem akt rejestrowych spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, ...

  czytaj więcej

 • Nowe formularze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

  ... KRS adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale, a także prawo ujawniania w rejestrze adresów poczty elektronicznej. W formularzach dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ... pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie. Kodeks spółek handlowych toleruje bowiem taki stan rzeczy ...

  czytaj więcej

 • ... sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

  ... adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale, a także prawo ujawniania w rejestrze adresów poczty elektronicznej. Nowe formularze przeznaczone dla spółek z o.o. ... kapitału zakładowego przez wspólników-założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie. Kodeks spółek handlowych toleruje bowiem taki stan ... w przypadku pozostałych spółek z o.o., ...

  czytaj więcej

 • ... składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci ...

  ... o udostępnienie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek mogą być składane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ... występowania w imieniu wnioskodawcy. W sprawach o wpis spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, ...

  czytaj więcej

 • ... listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

  ... 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych. Do czasu m.in. przerejestrowania spółek handlowych z RHB do rejestru przedsiębiorców, nie dłużej jednak niż do 31 ... podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

  czytaj więcej

 • Martwe <strong>spółki</strong> poznikają z <strong>rejestru</strong>

  Martwe spółki poznikają z rejestru

  ... w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. W KRS ... , a widniejący w rejestrze jej adres jest ... , tj. możliwości rozwiązywania spółek (oraz innych podmiotów ... podmiotów uwzględnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym ... tego powodu, że spółka nie jest nawet ... uznać, jeśli np. spółka czy fundacja nie ... wykreślenia podmiotu z rejestru będą działały ...

  czytaj więcej

 • Przeniesienie spółki w zgodzie z prawem krajowym

  ... bt. Cartesio jest spółką prawa węgierskiego z ... w Bai (Węgry). Spółka prowadzi działalność w ... dotyczących siedziby w rejestrze handlowym. Wniosek ten ... dopuszcza przeniesienia siedziby spółki utworzonej na Węgrzech ... wymaga, by spółka najpierw zakończyła ... mającego zastosowanie prawa krajowego, gdy spółka zmienia się w rodzaj spółki podlegający prawu krajowemu państwa członkowskiego, do ...

  czytaj więcej

 • Sąd opiekuńczy nie będzie już ustanawiał kuratora dla <strong>spółek</strong>

  Sąd opiekuńczy nie będzie już ustanawiał kuratora dla spółek

  Dawne spółki prawa handlowego nie ... zaświadczeniami z dawnego rejestru, zawierającymi nieaktualne wpisy. ... wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym znalazły się ... dokumentami z dawnego rejestru. Obecnie takie dokumenty ... takich spółek. Analogiczny obowiązek ... badania prawidłowości działań spółek wpisanych do dawnego rejestru, które złożyły wniosek ... do wytoczenia przeciwko spółce wpisanej do rejestru handlowego, co do ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej