Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 1 stycznia 2022 r. małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie także za rok, w którym zawarli związek małżeński.
Co więcej, nowe zasady mają zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Mówi o tym art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej z 29 października 2021 r. o (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). To oznacza, że osoby, które pobrały się w trakcie 2021 r., a nie rozliczyły się wspólnie za tamten rok, mogą złożyć korektę ubiegłorocznego zeznania.