Kto nie zdążył jeszcze w tym roku się pobrać, a uczyni to choćby 31 grudnia 2022 r., także rozliczy się na preferencyjnych zasadach. Warunkiem jest wspólność majątkowa – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 1 stycznia 2022 r. małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie także za rok, w którym zawarli związek małżeński.
Co więcej, nowe zasady mają zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Mówi o tym art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej z 29 października 2021 r. o (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). To oznacza, że osoby, które pobrały się w trakcie 2021 r., a nie rozliczyły się wspólnie za tamten rok, mogą złożyć korektę ubiegłorocznego zeznania.
O możliwość wspólnego rozliczenia spytał mężczyzna, który chce 31 grudnia 2022 r. wziąć ślub ze swoją wieloletnią partnerką. Napisał, że prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Natomiast jego przyszła żona uzyskuje dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (opodatkowanej na zasadach ogólnych PIT) oraz z najmu prywatnego opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Mężczyzna chciał się upewnić, że będzie mógł się rozliczyć preferencyjnie ze świeżo poślubioną żoną za cały 2022 r.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że do końca 2021 r. warunkiem wspólnego rozliczenia było pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz istnienie przez cały rok wspólności majątkowej. Obecnie nie ma już tego warunku.
Od 1 stycznia 2022 r. art. 6 ust. 2 ustawy o PIT stanowi, że małżonkowie mogą skorzystać z preferencji, jeśli pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku. Podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.
Dyrektor KIS dodał, że co do zasady preferencja ta nie ma zastosowania, gdy chociażby jeden z małżonków stosuje:
  • art. 30c ustawy o PIT, czyli wybrał liniowy 19-proc. PIT lub
  • przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy, który dotyczy najmu prywatnego.
Małżonkowie mogą jednak od 2022 r. rozliczyć się wspólnie w również sytuacji, gdy złożą zerowy PIT-36L (stawka liniowa) lub zerowy PIT-28 (ryczałt) – gdy nie osiągną w roku podatkowym żadnych przychodów ani nie poniosą kosztów.
Fiskus potwierdził, że jeżeli na koniec roku podatkowego nowo zaślubieni małżonkowie będą małżeństwem i będzie ich łączyć wspólność majątkową, to w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2022 r. (obejmujących okres od stycznia do grudnia br.) będą mogli rozliczyć się wspólnie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.683.2022.2.MAP