Prowadzony przez kilkanaście lat obrót nieruchomościami oraz sprzedaż 8,5 ha gruntów rolnych wykraczają poza zarząd majątkiem osobistym – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o podatnika, który w latach 2000–2014 kupił łącznie 38 działek z zamiarem powiększenia gospodarstwa rolnego. W tym czasie kilka nieruchomości sprzedał.
Niezależnie od tego od 2012 r. prowadzi on działalność rolniczą.
Spór z fiskusem dotyczył gruntów o łącznej powierzchni 8,5 ha, które mężczyzna nabył w 2011 r. jako – jak twierdził – lokatę kapitału. Są to działki rolne, od których opłaca on podatek rolny. W 2014 r. nastąpiła zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i nieruchomość została oznaczona jako kopalnia kruszywa naturalnego.
W 2018 r. podatnik dostał ofertę od przedsiębiorcy, który chciał kupić te grunty i uruchomić na nich w przyszłości kopalnię piasku. Na wszelki wypadek właściciel gruntów wystąpił o interpretację, by uzyskać potwierdzenie, że będzie mu przysługiwać zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. Obejmuje ono przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (przy czym nie dotyczy to przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział jednak, że zwolnienia nie będzie, bo sprzedaż będzie miała cechy działalności gospodarczej.
Tak samo uznał WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 303/19). Przyznał rację fiskusowi, że będą to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, bo podatnik podejmował wiele zaplanowanych i przemyślanych czynności, a jego sposób działania nie pozostawia wątpliwości co do ich zarobkowego charakteru.
Skargę kasacyjną podatnika oddalił również NSA. Uznał, że celem nabycia tych gruntów był zamiar prowadzenia biznesu bądź ich sprzedaż z zyskiem. Skarżący znał bowiem naturalne cechy tych obszarów, poza tym nigdy nie prowadził na nich działalności rolniczej.
– Rozmiar planowanych przedsięwzięć, liczba działek oraz sposób rozporządzania nimi wskazuje, iż te wszystkie działania mają na celu przysporzenie dochodu, jak to się dzieje w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Uwagę zwraca przede wszystkim liczba działek: ponad 8 ha i ponad 30 działek, co nie może być interpretowane inaczej niż prowadzenie działalności gospodarczej – uzasadniła wyrok sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 18 października 2022 r., sygn. akt II FSK 438/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia