Chodziło o kominiarza, który od 2018 r. rozlicza się z fiskusem w formie karty podatkowej. W połowie lipca br. kominiarz przyjął do pracy nową osobę, a zatrudniał już dwóch pracowników fizycznych i trzeciego do prac biurowych.
W interpretacji z 5 września 2022 r. (sygn. 0113 KDIPT2-1.4011.441.2022. 2.ISL) dyrektor KIS uznał, że zatrudnienie kolejnego pracownika pozbawiło kominiarza prawa do karty podatkowej. Stwierdził, że tak wynika z objaśnień do części I („Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa”) tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).