Nagrody wypłacone w 2022 r. z funduszu leśnego na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa będą bez PIT – wynika z projektu rozporządzenia.

Co do zasady nagrody podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 11 ustawy o PIT.
Jednak w 2018 r. minister finansów po raz pierwszy zaniechał podatku od nagród wypłacanych z funduszu leśnego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Ówczesne rozporządzenie z 8 lutego 2018 r. (Dz.U. poz. 363) zostało wydane na wniosek starostów gmin, na terenie których doszło do największych zniszczeń w lasach w wyniku nawałnic w lipcu 2017 r.
Rozporządzenie to było następnie kilkakrotnie przedłużane i obowiązywało do końca 2021 r.
Z informacji przekazanych przez starostę chojnickiego oraz starostę kościerskiego wynika jednak, że również w 2022 r. były wypłacane na ten cel środki z funduszu leśnego. Dlatego planowane obecnie rozporządzenie ma zapobiec opodatkowaniu również tych świadczeń. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – w konsultacjach