Pokazuje on, że wskutek wprowadzonych w 2022 r. reform podatkowych (Polski Ład i jego korekty) większość pracowników otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto niż w 2021 r. Najbardziej jednak na zmianach korzystają osoby, które rozliczają się wspólnie z niepracującym małżonkiem.