Koszty wymiany podłogi na antypoślizgową są wydatkami na adaptację mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła kobieta, której podłoga w mieszkaniu jest wyłożona płytkami na wysoki połysk. To niebezpieczne dla osoby z niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu. Kobieta tłumaczyła, że przepuklina, którą ma w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, powoduje często zaburzenia czucia, tj. drętwienia od palców aż do podudzia prawej nogi. Dlatego śliska nawierzchnia może spowodować upadek, a w konsekwencji dalsze urazy i pogłębienie niepełnosprawności.
Chciała się więc upewnić, że koszty wymiany podłogi na antypoślizgową będzie mogła rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że w ramach tej ulgi od dochodu można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy PIT).
Organ wyjaśnił, że adaptacją jest przeróbka mająca nadać inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie – to przydanie jemu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Zatem, jak pokreślił dyrektor KIS, adaptacja i wyposażenie muszą ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w lokalu lub budynku, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności.
Dlatego też dyrektor KIS potwierdził, że koszty poniesione na wymianę podłogi na antypoślizgową w związku niepełnosprawnością kobiety są wydatkami na adaptację i wyposażenie mieszkania i mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 września 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.614.2022.3.SR