Aktualności

10 listopada 2017 r.

Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w dniu 5 marca 2018 r. Obie aplikacje trwają 36 miesięcy

Rekordowa ilość kandydatów do KSSiP10 listopada 2017 r.

Dnia 9 listopada 2017 r. w hali EXPO w Krakowie odbył się I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 140 miejsc na aplikację sędziowską, jak również limit 140 miejsc na aplikację prokuratorską.

17 października 2017 r.

Ministerstwo Rodziny twierdzi, że nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje PIP. I to do niej powinni skierować swe kroki młodzi prawnicy

Aplikanci zasługują na 13 zł za godzinę. Będą kontrole PIP w kancelariach?17 października 2017 r.

Przepisy o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz o minimalnej stawce godzinowej obowiązują także adeptów prawa odbywających aplikacje adwokackie i radcowskie. Jeśli jakaś kancelaria wykorzystuje młodych prawników, sprawą powinna zainteresować się Państwowa Inspekcja Pracy. Takie wnioski płyną z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską złożoną przez Tomasza Jaskółę.

19 września 2017 r.

Po poprzednim apelu Adam Bodnar wystosował do ministra sprawiedliwości list, w którym wskazywał, że projektowane wówczas rozwiązania mogą naruszać nie tylko konstytucyjną zasadę równego dostępu do służby publicznej, lecz także np. zasadę ochrony praw nabytych

Starzy aplikanci sędziowscy nie składają broni19 września 2017 r.

 O podjęcie kroków zmierzających do zmiany przepisów utrudniających dostęp do zawodu sędziego osobom, które ukończyły starą aplikację sędziowską, zwróciło się do rzecznika praw obywatelskich Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.

6 września 2017 r.

Zgodnie z ustawą szkolenie dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe, które jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, może trwać 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące

Urzędy pracy nie wesprą aplikantów6 września 2017 r.

 Nie ma szans, aby koszty aplikacji prawniczych były pokrywane z funduszy, którymi na cele aktywizacji zawodowej dysponują urzędy pracy. Od strony prawnej nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby ze środków funduszu pracy finansowane były egzaminy adwokackie czy też radcowskie.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama