wykaz krs

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wykaz krs. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wykaz krs.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Chcesz <strong>wykaz</strong> z <strong>KRS</strong>? Zapłać nam 200 zł

  Chcesz wykaz z KRS? Zapłać nam 200 zł

  ... próbą wyłudzenia pieniędzy za tzw. opłatę aktywacyjną za dostęp do Elektronicznego Odpisu KRS. Informujemy, że otrzymane wezwania do wniesienia opłaty w wysokości 200 zł są ... , w których informuje, że w związku z uruchomieniem dostępu do elektronicznego odpisu KRS postanawia go udostępnić danej organizacji czy przedsiębiorstwu. I oczywiście na koniec wzywa ...

  czytaj więcej

 • Szef KRS o ministerialnym projekcie: rząd wypowiedział wojnę sądom

  ... ocenił on plan ograniczenia kompetencji KRS przez powołanie "Rady-bis", czyli komisji konkursowej przy ministerstwie, przesyłającej KRS rekomendacje do kandydatur na sędziów, ... . Sędziowie: nadzór sądów w ręce KRS i SN Nadzór nad sądami ... sferąorzekania). "Nie wiem, czy to KRS powinien nadzorować sądy, alemuszę ... przezmarszałka?" - pytał przewodniczący KRS Stanisław Dąbrowski. "Toniemy ...

  czytaj więcej

 • Opublikowano nowy <strong>wykaz</strong> organizacji pożytku publicznego

  Opublikowano nowy wykaz organizacji pożytku publicznego

  Aktualny wykaz organizacji posiadających na 30 grudnia 2009 ... danych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie w wykazie, który zawiera numer KRS organizacji, jej nazwę, numer rachunku bankowego oraz adres, znajdują się 7223 pozycje. Wykaz organizacji pożytku publicznego jest kluczowy dla ... PIT wpisać nazwę organizacji, jej numer KRS oraz kwotę do zapłaty. Reszty ...

  czytaj więcej

 • Czy po zmianie przepisów łatwiej jest zarejestrować spółkę w <strong>KRS</strong>

  Czy po zmianie przepisów łatwiej jest zarejestrować spółkę w KRS

  ... gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zasada jednego okienka wprowadziła niepotrzebne ... szczególności numer identyfikacyjny REGON oraz wykaz rachunków bankowych. Natomiast art. 5a ... jak data rejestracji oraz numer KRS, organy mogą we własnym zakresie ... tak po zarejestrowaniu podmiotu w KRS zasadniczo trzeba będzie poinformować ... dokonania wpisu w KRS i w rejestrze ...

  czytaj więcej

 • Opublikowano nowy <strong>wykaz</strong> organizacji pożytku publicznego

  Opublikowano nowy wykaz organizacji pożytku publicznego

  ... roku. Najnowsza lista wykazu jest już dostępna ... .mpips.gov.pl. Wykaz organizacji Wykaz organizacji zawiera nazwę ... i jej numer KRS, zgodnie z informacjami ... stycznia 2012 r. wykaz OPP zawiera numery ... zamieszczane są w wykazie OPP uprawnionych do ... lutego 2012 r. wykaz będzie zawierał już ... r.). Ostateczna wersja wykazu OPP uprawnionych ...

  czytaj więcej

 • Ogłoszono wykaz organizacji pożytku publicznego

  ... ministrem sprawiedliwości, ogłasza w Monitorze Polskim wykaz organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. Wykaz został ogłoszony w obwieszczeniu ministra pracy ... terminu dla złożenia zeznania podatkowego. W wykazie nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność ... organizacji, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), województwem oraz miejscowością, w ...

  czytaj więcej

 • Opublikowano wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

  ... stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku ... 30 listopada roku podatkowego. Wczoraj wykaz taki ukazał się na stronie ... (www.mpips.gov.pl). W wykazie tym nieuwzględniane są organizację pożytku ... poprawności danych zawartych w takim wykazie. Z tej listy podatnicy ... nazwy i numery KRS organizacji pożytku publicznego ...

  czytaj więcej

 • ... wszędzie może trafić nasz 1 proc. podatku. Przed rozliczeniem sprawdź wykaz uprawnionych organizacji

  ... potrzebującymi. Wybór jest coraz większy. W wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo ... obowiązku i nie znalazły się w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku" ... wpiszemy organizację, której nie ma w wykazie? "Urząd po prostu nie przekaże 1 ... tylko wpisać w zeznaniu rocznym numer KRS wybranej organizacji. Wyliczamy też ...

  czytaj więcej

 • Przekazując organizacji pożytku publicznego 1 proc. trzeba podać tylko jej numer <strong>KRS</strong>

  Przekazując organizacji pożytku publicznego 1 proc. trzeba podać tylko jej numer KRS

  ... w zakresie opublikowanych w wykazie Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących nazwy, adresu oraz numeru KRS organizacji; 31 stycznia 2011 ... bankowego – w przypadku gdy wykaz do 15 stycznia 2011 ... przez podatnika z odpowiedniego wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej ... zeznań wpisujemy numer KRS organizacji, której chcemy ... publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa ...

  czytaj więcej

 • Przewodniczący <strong>KRS</strong>: sądowa kontrola administracji jest niezbędna

  Przewodniczący KRS: sądowa kontrola administracji jest niezbędna

  ... także przypomnieć sprawę, z której wynikła teza aktualna do dziś. Przed NSA toczył się spór o odmowę nadania dziecku imienia Aramis. Podstawą odmowy był urzędowy wykaz imion, ustalony aktem wewnętrznym ministra. NSA, uchylając odmowną decyzję, wskazał, że podstawą rozstrzygnięcia organu administracji państwowej może być wyłącznie przepis prawa powszechnie obowiązującego. Ten ...

  czytaj więcej

 • Wskazując 1 proc. w PIT, trzeba podać tylko numer KRS

  ... 2010 rok. Jak przypomina Izba Skarbowa we Wrocławiu, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie albo z korekty ...

  czytaj więcej

 • PIT 2009: Organizację pożytku publicznego trzeba wybrać z aktualnego wykazu

  ... brać pod uwagę wykaz organizacji, które miały ... zamieszczone w aktualnym wykazie organizacji pożytku publicznego ... zamieszczono właśnie ten wykaz według stanu na ... bez wcześniejszego sprawdzenia wykazu organizacji według aktualnego ... przypomina też, że wykaz organizacji mających status ... figurują one w wykazie organizacji pożytku publicznego ... figuruje w ministerialnym wykazie. Jeśli tak, pracownik ... . Ważne Aktualny wykaz organizacji pożytku ...

  czytaj więcej

 • Fiskus nie powinien kwestionować wykazu

  ... . obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji pożytku publicznego ... wydania obwieszczenia z wykazem organizacji powinien być ... wątpliwość, czy taki wykaz może być podstawą ... wymienionych w nieważnym wykazie. Ważne! Aby przekazać ... i jej numer KRS Innego zdania jest ... , która twierdzi, że wykaz organizacji zawarty w ... znosi ważności samego wykazu. Tym samym nie ... jednolitych). Ministerialnego wykazu nie należy ...

  czytaj więcej

 • "1 proc. podatku tylko dla organizacji z <strong>wykazu</strong>"

  "1 proc. podatku tylko dla organizacji z wykazu"

  ... roku jest już wykaz organizacji, mających status ... szukają organizacji. Niestety wykaz, oprócz podstawowych danych: nazwy i numeru KRS, nie zawiera opisów ... znajduje się w wykazie. • Czy 1 proc. ... znajdującej się w wykazie? - Tak, 1 proc. ... znajduje się w wykazie. Bierze się to ... znalazła się w wykazie? - Sam fakt posiadania ... organizację spoza wykazu, urząd nie ...

  czytaj więcej

 • "Organizacji skreślonej z <strong>wykazu</strong> nie należy się 1 proc."

  "Organizacji skreślonej z wykazu nie należy się 1 proc."

  ... i działają na podstawie aktualnego wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) publikowanego ... organizacja pożytku publicznego zniknie z wykazu? Możliwość nabycia lub utraty w ... . Ponieważ prowadzenie i aktualizowanie tego wykazu jest ustawowym zadaniem MPiPS, działania ... przelewu organizacja znajduje się w wykazie OPP, urząd skarbowy ma ... wykreślenia OPP z KRS jest ona zobowiązana ...

  czytaj więcej

 • Rejestracja spółki nie wymaga dodatkowych zgłoszeń NIP

  Rejestracja spółki nie wymaga dodatkowych zgłoszeń NIP

  ... zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ... dokonaniu wpisu do KRS (to samo ma ... wpisaniu podmiotu do KRS dane z tego wykazu mają być automatycznie ... byłby ujawniany w KRS. zdjęcie główne ... firmy wpisywane do KRS wraz z wnioskiem ... o wpis do KRS w formie elektronicznej. ... osobowej rejestrowanej w KRS mogą zdecydować ...

  czytaj więcej

 • Budżet na 2013 r. zbyt niski. Zabraknie na podwyżki i nowe etaty w sądach

  Budżet na 2013 r. zbyt niski. Zabraknie na podwyżki i nowe etaty w sądach

  ... Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), w przyszłym roku ... się w uchwale KRS w sprawie wniosku ... Waldemar Żurek, członek KRS. Resort podkreśla, że ... na konkretne wątpliwości KRS. I nierealne jest ... MS. A wątpliwości KRS są poważne. W ... niezałatwionych dotychczas spraw”. KRS zwraca też uwagę ... 2011 r. Ale KRS martwi się nie ... do TK KRS apeluje też ...

  czytaj więcej

 • 1 proc. z PIT: organizacje pożytku publicznego muszą pamiętać o obowiązkach

  1 proc. z PIT: organizacje pożytku publicznego muszą pamiętać o obowiązkach

  ... zostać wpisana do wykazu prowadzonego przez ministra ... rocznego sprawozdania finansowego. Wykaz OPP Wykaz organizacji pożytku publicznego ... i jej numer KRS, zgodnie z informacjami ... Bydgoszczy, pierwsza wersja wykazu opublikowana była 15 ... , że kolejne wersje wykazu OPP zawierają oprócz nazwy i numeru KRS także numery rachunków ... stycznia 2011 r. wykaz OPP zawiera ...

  czytaj więcej

 • PIT 2010: Ostatni dzień na korektę z 1 proc.

  PIT 2010: Ostatni dzień na korektę z 1 proc.

  ... wskazanie przez podatnika w korekcie zeznania jednej z organizacji podanie jej numeru KRS. Do wniosku dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty ... zrobił, może wesprzeć działania OPP. Wystarczy w formularzu wpisać kwotę oraz numer KRS wybranej organizacji. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa ...

  czytaj więcej

 • Sądy wydają się reliktem ubiegłego stulecia. Czas na wersję 2.0

  Sądy wydają się reliktem ubiegłego stulecia. Czas na wersję 2.0

  ... portali informacyjnych. Odpisy z KRS i NKW Kolejne działania ... ), samodzielne pobieranie wydruków z KRS (odpisów papierowych), uzyskiwanie elektronicznych odpisów z KRS, wyszukiwanie aktualnej informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki z KRS nie zawierają pieczęci ani ... poprzez Centralną Informację KRS. Darmowy wydruk zawiera ... i informacje z KRS są opatrzone podpisem ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej