Przepisy miały wyeliminować najbardziej trujące paliwa. Ale po ich wejściu w życie na rynku nadal będzie dostępnych ponad 90 proc. toksycznych miałów.
Jeszcze w połowie stycznia rząd zapowiadał, że wytacza ciężkie działa do walki ze smogiem. Przygotował pakiet kilkunastu działań, który miały zapewnić zwycięstwo z zanieczyszczonym powietrzem.
Jeden z czterech priorytetów zakłada pilne wprowadzenie w życie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych. Powinno ono zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r. Ministerstwo Energii na początku lutego projekt przedstawiło i od razu wywołało oburzenie ekologów.