Pracodawca ma obowiązek kierować pracownika na badania lekarskie, musi też zapewnić mu odpowiednie warunki pracy.

Pracodawca ma szereg zobowiązań związanych ze zdrowiem pracownika. Pracownik odchodzi z firmy: Zobacz 8 obowiązków, jakie ma wtedy pracodawca>>

Badania lekarskie. Przede wszystkim pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania wstępne powinny więc zostać przeprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Więcej o terminie przeprowadzania badań lekarskich, przeczytasz tutaj>>

Nie trzeba ich wykonywać tylko w przypadku osób, które są przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Oto 5 praw, jakie przysługują pracownikowi rozpoczynającemu zatrudnienie>> Badaniom nie podlegają też pracownicy, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu i mają aktualne orzeczenie lekarskie od poprzedniego pracodawcy.

Pracodawca ma też obowiązek zlecać już zatrudnionym pracownikom wykonanie okresowych badań lekarskich. Częstotliwość badań jest ustalana w zależności od stanu stanu zdrowia pracownika i warunków charakterystycznych dla jego stanowiska pracy. Jeśli nie ma określonego czynnika narażenia, badania okresowe powinny być przeprowadzone raz na pięć lat. Choroba zawodowa: Zobacz, jakie prawa ma pracownik>>

Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy, pracownik zachowuje też prawo do wynagrodzenia za czas, w którym wykonywał badania. Zobacz, co jeszcze wlicza się do czasu pracy>>

Wypłata wynagrodzenia chorobowego. Pracodawca w razie choroby pracownika wypłaca mu też wynagrodzenie chorobowe. Zobacz, kiedy zasiłek chorobowy otrzyma osoba na zleceniu

Zatrudniony otrzyma świadczenie, jeśli niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli ustania zatrudnienia. Choroba musi przy tym trwać co najmniej 30 dni bez przerwy. Przy chorobie zakaźnej, kiedy okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, termin wydłuża się do 3 miesięcy od momentu ustania ubezpieczenia. W efekcie zasiłek chorobowy przysługuje też po zwolnieniu z pracy>> Niezbędny jest też okres wyczekiwania, który wnosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 dni przy ubezpieczeniu dobrowolnym.

Przy czym pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez pierwszy okres choroby, czyli 33 dni. Od 34 dnia niezdolności do pracy wypłatę świadczenia przejmuje ZUS i wypłaca osobom ubezpieczonym zasiłek chorobowy. Inne są zasady wypłacania chorobowego dla osób 50+>>

Odpowiednie miejsce pracy. Pracodawca musi też zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W praktyce oznacza to udostępnienie pracownikom odpowiednich pomieszczeń do pracy - z powierzchnią, oświetleniem i temperaturą dostosowaną do rodzaju wykonywanych zajęć oraz czasu przebywania pracowników w tych miejscach. Szczegółowo, jak powinna być powierzchnia, temperatura i oświetlenie w miejscu pracy, przeczytasz tutaj>>

Jeżeli temperatura przekracza dopuszczalne normy, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje i żywność, których rodzaj powinien być dostosowany do warunków wykonywanej pracy. Temperatura w miejscu pracy jest za niska? Pracodawca zapłaci karę>>

Firma musi też zapewnić ochronę pracowników przed nadmiernym hałasem - między innymi zapewnić stosowanie odpowiednich maszyn czy rozwiązań obniżających poziom hałasu - a jeśli narażenia pracowników na hałas nie da się zmniejszyć do dopuszczalnego poziomu, pracodawca powinien zaopatrzyć podwładnych w odpowiednie środki ochrony słuchu.

Ponadto pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie ochronne, jeżeli:

  • jego własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu podczas pracy,
  • wymuszają to wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokładnie jakie warunki pracodawca musi zapewnić podwładnym w miejscu pracy przeczytasz tutaj>>