Oprócz pensji zasadniczej pracownik może otrzymać liczne dodatki do wynagrodzenia, zapłatę za nadgodziny, trzynastkę i dopłatę do wczasów.

Za wykonaną pracę zatrudniony otrzymuje przede wszystkim wynagrodzenie, które gwarantuje umowa o pracę. Wynagrodzenie powinno być godziwe (czyli jakie?) i nie powinno być niższe od pensji minimalnej>>

Dodatki do wynagrodzenia. Poza wynagrodzeniem podstawowym pracownik może otrzymać liczne dodatki do wynagrodzenia, w tym między innymi dodatek funkcyjny, który przysługuje osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, dodatek stażowy (za wysługę lat), przysługujący pracownikowi po przepracowaniu określonego czasu czy dodatek zmianowy dla pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej. Jakie jeszcze dodatki przysługują pracownikom, dowiesz się tutaj>>

Szczególnym dodatkiem jest dodatek wyrównawczy, wypłacany osobie, u której stwierdzono chorobę zawodową lub gdy stała się niezdolna do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy. Pracodawca musi wtedy poszkodowanego pracownika przenieść do innej, zgodnej z jego kwalifikacjami pracy. Jeżeli zmiana stanowiska wiąże się z obniżką wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy, ale nie może on być wypłacany dłużej niż przez 6 miesięcy. Więcej o dodatku wyrównawczym przeczytasz tutaj>>

Premie i nagrody. Po osiągnięciu określonego stażu pracy cześć grup zawodowych - w tym urzędnicy, nauczyciele czy górnicy - nabywają prawo do nagrody jubileuszowej. Dokładni kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?, dowiesz się tutaj>>

Pracodawca może także przyznać pracownikom premię regulaminową, której zasady wypłacania powinny być wyraźnie określone w przepisach obowiązujących w firmie, o ile nie wynikają z przepisów prawa. Jej wysokość może być określana w sposób stały poprzez podanie kwoty pieniężnej, jako procent od wynagrodzenia lub poprzez oznaczenie minimalnej i maksymalnej kwoty w formie tzw. widełek. Premia nie jest uznaniowa - zobacz zasady jej wypłacania>>

Nadgodziny i praca w nocy. Natomiast pracownik, który zostaje w pracy ponad obowiązujący go wymiar czasu pracy, w pierwszej kolejności otrzyma czas wolny do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli jednak pracodawca nie może go udzielić zatrudnionemu, zatrudniony otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, które stanowi minimum 60 proc. jego normalnego wynagrodzenia. Oprócz tego pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wynoszący:

  • 50 procent wynagrodzenia, jeżeli praca odbywa się w zwykły dzień pracy,
  • 100 procent wynagrodzenia, jeżeli praca odbywa się w święta, niedziele czy nocą.

Z kolei za samą pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie pracownikowi, który pracuje w godzinach nadliczbowych w porze nocnej przysługuje zarówno dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, albo czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w nocy. Jakie zmiany zaszły w dodatku za prace w nocy od 2017 roku, dowiesz się tutaj>>

Trzynastka dla budżetówki. Pracownikom budżetówki przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane również trzynastym wynagrodzeniem. Prawo do trzynastki pracownik nabywa prawo po przepracowaniu u pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli jest to krótszy okres, ale przekraczający sześć miesięcy, prawo do dodatkowego wynagrodzenia pracownik nabywa w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Trzynastka musi zostać wypłacona nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Komu przysługuje czternastka, dowiesz się z naszej galerii:

Wczasy pod gruszą. Pracownik może także otrzymać dodatkowe pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązkowo tworzą go państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, a w przypadku prywatnych pracodawców jest to obligatoryjne, jeśli firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników.

Środki z ZFSŚ mogą być przeznaczone między innymi na zakup biletów do teatru, kina czy na basen dla pracowników, a przede wszystkim na dofinansowanie wypoczynku zatrudnionych i ich rodzin, czyli na tzw. wczasy pod gruszą. Dokładne zasady wypłat i okres dofinansowania określa firmowy regulamin, ale zazwyczaj pieniądze zatrudniony otrzymuje już po urlopie, za 14 dni kalendarzowych, pokrywających się z wypoczynkiem pracownika.

Dofinansowanie przysługuje także członkom rodziny zatrudnionego, a dokładnie pracodawca może wspomóc finansowo wypoczynek letni lub zimowy w danym roku kalendarzowym każdemu z dzieci pracownika, jeśli nie ukończyły one jeszcze 18 lat. Więcej o tym, jak otrzymać dopłatę do wakacji od pracodawcy, dowiesz się tutaj>>