Samorządowcy z gminy Poświętne w woj. mazowieckim znaleźli innowacyjny sposób na postawienie tamy pytaniom, które ich zalewały. I, jak twierdzą, paraliżowały prace urzędu.
Zamiast opowiadać na pytania e-mailem czy listownie, kierują petentów do komputera, jaki ustawili na korytarzu w urzędzie gminy. Tam zainteresowani mogą znaleźć wytłumaczenie nurtujących ich kwestii. W ten sposób urzędnicy chcą zniechęcić do wysyłania nieistotnych pytań – odpisywanie na nie uniemożliwia im normalną pracę. Komputer stanął w UG w Poświętnem z 19 na 20 marca tego roku. Obok wywieszono karteczkę z napisem: „Dostęp do informacji publicznej w trybie art. 11 pkt 2 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)”.
Obrona przed stalkingiem...