Wie to burmistrz gminy Rawicz, który trzy lata temu głosił hasło „Gospodarka, głupcze”, rozwijając je później o transport. A teraz wie, że przyszedł czas, by skorelować rozwój gospodarki z jakością życia mieszkańców.

Wie to burmistrz gminy Rawicz, który trzy lata temu głosił hasło „Gospodarka, głupcze”, rozwijając je później o transport. A teraz wie, że przyszedł czas, by skorelować rozwój gospodarki z jakością życia mieszkańców.

Rawicz z powodzeniem szuka inwestorów, wspiera przedsiębiorców i prowadzi działania planistyczne. A teraz stoi przed największą szansą jaką jest budowa drogi S 5.
Gmina liczy 30 tys. mieszkańców i - jak zapewnia burmistrz - udaje jej się polaryzować rozwój przemysłu i rolnictwa. Staje się to wręcz jej znakiem rozpoznawczym.

Reklama

Posłuchaj całego wywiadu wideo z burmistrzem Rawicza, Grzegorzem Kubikiem.