102 samorządy, które do tej pory nie miały żadnego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, otrzymają dotacje na założenie 109 placówek na łączną kwotę 47 mln zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło właśnie tegoroczną edycję konkursu w ramach programu „Maluch+”. Na jego realizację przewidziana została rekordowa kwota 450 mln zł.
W module pierwszym poza samorządami, w których nie było placówek opieki, wnioski mogły składać również te, które chcą utworzyć kolejne żłobki i kluby (lub zwiększyć liczbę miejsc w tych istniejących). W tej grupie zgłosiło się 111 gmin, ubiegających się o dofinansowania na 124 instytucje. Dzięki ponad 85 mln zł, które otrzymają, powstanie ok. 5,2 tys. nowych miejsc opieki.
Reklama
Z kolei moduł drugi konkursu był przeznaczony na dofinansowanie w 2018 r. bieżących kosztów funkcjonowania gminnych żłobków i klubów dziecięcych, które w poprzednich latach powstały z udziałem środków z programu. Dotacją – w wysokości 150 zł lub 500 zł miesięcznie na niepełnosprawne dziecko – objętych będzie 15 tys. miejsc w 473 placówkach. Łączna kwota przyznanego na ten cel wsparcia wynosi prawie 30 mln zł.
Ponadto o budżetową dotację mogły starać się podmioty prywatne, do których skierowane były moduły trzeci i czwarty. W trzecim można było uzyskać pieniądze na utworzenie i utrzymanie placówek. Swoje oferty złożyło 711 podmiotów z 276 gmin. Trafi do nich ponad 150 mln zł. Wreszcie w module czwartym prywatne placówki ubiegały się o pieniądze na pokrycie wydatków związanych z ich funkcjonowaniem. Wnioski o dotacje złożyły aż 1832 instytucje i wszystkie otrzymają wsparcie – w takiej samej kwocie jak samorządy, czyli 150 lub 500 zł na dziecko. Przyznane im dofinansowanie sięga 72 mln zł.
Łącznie w tegorocznej edycji programu „Maluch+” utworzonych zostanie 24 tys. miejsc, a 56 tys. już istniejących będzie dofinansowanych.