Pracuję w niewielkim sklepie spożywczym zatrudniającym kilka osób. Mamy problem ze sprzątaniem, zwłaszcza gdy coś zdarzy się nagle, np. klient stłucze sos lub coś wyleje się na podłogę. Teraz doszło błoto, a zimą dodatkowym problemem będzie naniesiony śnieg. Czy sklep odpowiada np. za ewentualne poślizgnięcie się klienta i złamanie przez niego ręki – pyta pani Ewa
Sklep, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą, charakteryzującą się powszechną dostępnością do świadczonej przez siebie usługi, powinien zapewnić takie warunki, by klienci mogli bezpiecznie się po nim przemieszczać, bez uszczerbku dla ich zdrowia, życia i mienia. Jeśli dojdzie do wypadku, podstawą odpowiedzialności będzie wina firmy (osoby) prowadzącej sklep, a zwłaszcza brak staranności, na skutek której powstała szkoda. Ale to poszkodowany klient musi ustalić, kto dopuścił się zaniedbań, czyli udowodnić, że pośliznął się w sklepie i zrobił sobie z tego powodu krzywdę. I że doszło do niej na skutek zaniedbania, polegającego na niesprzątnięciu rozlanej w sklepie oliwy lub sosu. Do niego również należy wykazanie wysokości szkody i jej związku z zawinionym działaniem sklepu.
Będzie miał wtedy prawo żądać od sklepu jednorazowego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także zwrotu utraconych zarobków oraz uszkodzonych lub zniszczonych ubrań i rzeczy osobistych, np. okularów lub zegarka. Wiele sklepów, zwłaszcza tych, przez które przewija się duża liczba klientów, asekuruje się, wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Ewentualne świadczenie dla poszkodowanego jest wówczas wypłacane właśnie z tej polisy i nie obciąża właściciela sklepu.
W spornych przypadkach często dopiero sąd może rozstrzygnąć, czy osoba odpowiedzialna za zapewnienie odpowiednich warunków wykonała możliwe do zrealizowania czynności zabezpieczające, aby nie narazić na utratę życia, zdrowia i mienia innych osób. Sąd, analizując materiał dowodowy, będzie przede wszystkim badał, jakie zobowiązany podejmował czynności, aby zapobiegać powstaniu szkód, a tym samym, czy z jego strony doszło do zawinionego zaniechania.
Podstawa prawna
Art. 415, art. 444–447 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).