Dodatek w wysokości 250 zł ma być przyznawany już od 1 maja osobom zatrudnionym w warszawskich placówkach edukacyjnych jako pomoc nauczyciela. Którzy pracownicy otrzymają wsparcie? Którym grupom nauczycieli przysługuje podobny dodatek?

Dodatkowe wsparcie finansowe dla pomocy nauczyciela

O przyznaniu dodatku poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Dyrektorzy placówek szkolnych prowadzonych przez miasto Warszawa otrzymali informację o przyznaniu dodatku rekomendowanego m.in. przez związki zawodowe: "Osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela codziennie wspierają pedagogów pracujących bezpośrednio z dziećmi. Bardzo często bez ich pomocy nie byłoby możliwe sprostanie codziennym wyzwaniom związanym z kształceniem i opieką nad uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Wychodząc naprzeciw postulatom związków zawodowych, rekomendujemy wprowadzenie w regulaminach wynagradzania pracowników niepedagogicznych zapisów wprowadzających dodatek dla pomocy nauczyciela w wysokości 250 zł". Nowy dodatek będzie wypłacany już od 1 maja 2024.

Kto otrzyma dodatek dla pomocy nauczyciela?

Informację o zasadach przyznawania dodatku doprecyzowała Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak wyjaśniła, dodatek będzie przyznawany niezależnie od tego w jakim miejscu pracuje pomoc nauczyciela. "Co do zasady, dodatek ten jest przeznaczony dla pracujących z dziećmi mającymi orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - a więc w szkołach i placówkach specjalnych, w szkołach i przedszkolach integracyjnych oraz w szkołach i placówkach ogólnodostępnych".

Urszula Woźniak dodała jednak, że wsparcie finansowe otrzymają także m.in. osoby pracujące jako pomoc przy trzylatkach w przedszkolach. Warunkiem przyznania pełnego dodatku jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zatrudnione na część etatu mają otrzymać kwoty proporcjonalnie niższe.

Praca nauczyciela a dodatek za trudne warunki pracy

Obecnie osoby zatrudnione na tzw. stanowiskach pomocniczych (pomoc nauczyciela, pracownicy niepedagogiczni) podlegają pod Kodeks pracy, a nie Kartę Nauczyciela. Zgodnie z obowiązującym prawem nie są zatem uprawnione do pobierania dodatku za trudne warunki pracy. O ewentualnym przyznaniu dodatku może zadecydować samorząd.

Dodatek za trudne warunki pracy nie jest przyznawany "automatycznie" wszystkim grupom nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, w przypadku nauczycieli pracujących z uczniami z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ten dodatek przysługuje wyłącznie w przypadku pracy w szkołach specjalnych i na oddziałach specjalnych. Dodatek nie jest przyznawany nauczycielom pracującym m.in. w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

O wsparcie wszystkich grup nauczycielskich (pracujących z uczniami z orzeczeniem) postulują związki zawodowe. Jak podaje portalsamorzadowy.pl temat dodatków za trudne warunki pracy zostanie poruszony przez związkowców na posiedzeniu Zespołu ds. Pragmatyki Zawodu Nauczycielskiego. Zespół powołany niedawno przez resort edukacji ma zająć się m.in. propozycjami zmian w systemie wynagradzania nauczycieli.