Do egzaminu dojrzałości pozostało około 20 dni. W trakcie powtórek warto znaleźć czas na zapoznanie się z arkuszami maturalnymi, udostępnionymi przez CKE. Gdzie je znaleźć? Co znalazło się w arkuszach z języka polskiego w 2023, 2022 i 2021 roku? Jakie informacje można znaleźć w dodatkowych materiałach?

Kiedy matury pisemne 2024 z języka polskiego?

Test pisemny z języka polskiego otwiera tradycyjnie cykl egzaminów dojrzałości. Matura z polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym (pisemnie i ustnie), podobnie jak matura z matematyki, języka obcego nowożytnego i dodatkowego, wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Język polski na maturze, terminy:

  • 7 maja we wtorek, godz. 9:00 – obowiązkowy egzamin pisemny, poziom podstawowy,
  • 20 maja, poniedziałek, godz. 9:00 – język polski jako dodatkowy przedmiot, poziom rozszerzony
  • 11-16 maja, 20-25 maja – język polski (i pozostałe przedmioty), obowiązkowy egzamin ustny – dokładne terminy egzaminów ustnych są ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych,
  • 3 czerwca, poniedziałek, godz. 9:00 – język polski, poziom podstawowy, termin dodatkowy,
  • 14 czerwca, piątek, godz. 14:00 – język polski jako dodatkowy przedmiot, poziom rozszerzony, termin dodatkowy,
  • 10-12 czerwca – język polski (i pozostałe przedmioty), egzaminy ustne, termin dodatkowy,
  • 20 sierpnia, wtorek, godz. 9:00 – egzamin poprawkowy z matur, część pisemna,
  • 21 sierpnia, środa – egzamin poprawkowy z matur, część ustna.

CKE – arkusze maturalne 2023, język polski

Centralna Komisja Egzaminacyjna regularnie publikuje dodatkowe materiały wspomagające przygotowania do matur. W trakcie powtórek do języka polskiego warto sprawdzić zawartość tych dokumentów, dostępnych na stronie cke.gov.pl:

Język polski na maturze, materiały dodatkowe

Polecane jest również zapoznanie się z dodatkowymi materiałami opublikowanymi przez CKE. Uczniowie mogą sprawdzić m.in. jak oceniane są poszczególne części arkuszy maturalnych – na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Warto przeczytać także rekomendacje egzaminatorów stworzone na bazie wyników diagnostycznych. Z materiałów można również dowiedzieć się jak oceniana jest wypowiedź ucznia w trakcie ustnego egzaminu z języka polskiego. W marcu 2024 CKE opublikowała również cztery przykładowe testy "Język polski w użyciu" razem z zasadami oceniania. Linki do wybranych materiałów dodatkowych z języka polskiego:

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024