Maturzyści odliczają czas do startu egzaminów dojrzałości. Powtórki przedmaturalne są już na ostatniej prostej. W pierwszej kolejności uczniów czeka obowiązkowy, pisemny egzamin z języka polskiego. Co warto o nim wiedzieć? Jakie materiały i porady CKE udostępniła uczniom?

Kiedy matura z języka polskiego 2024? – podstawowe informacje

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się 7 maja we wtorek, o godz. 9:00. Egzamin potrwa 240 minut (egzamin na poziomie rozszerzonym – 210 minut). "Matura z polskiego" kojarzy się zazwyczaj wyłącznie z rozbudowanym wypracowaniem. W rzeczywistości jest to arkusz testowy złożony z trzech części:

  • Język polski w użyciu,
  • Test historycznoliteracki,
  • wypracowanie.

Jak podkreślają eksperci CKE, uczniowie wypełniający testy muszą udowodnić przede wszystkim umiejętność czytania ze zrozumieniem. Bardzo ważne są również umiejętności prawidłowego argumentowania oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Elementem testów jest notatka syntetyzująca – czyli krótki tekst streszczający. W drugiej części arkusza uczniowie muszą wykazać się znajomością problematyki lektur obowiązkowych. Spis lektur znajduje się w informatorach CKE. Warto pamiętać o tym, ze tegoroczne wymagania nie obejmują wszystkich lektur zawartych w podstawie programowej z języka polskiego (kluczowe są wymagania egzaminacyjne).

Ile punktów za testy i wypracowanie maturalne?

Za prawidłowe rozwiązanie pierwszej części arkusza uczeń może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Za pytania w teście historycznoliterackim – maksymalnie 15 punktów. Najwyżej punktowaną częścią arkusza jest wypracowanie maturalne, za które można otrzymać maksymalnie 35 punktów. Tekst wypracowania musi mieć min. 300 wyrazów. Uczniowie otrzymają dwa tematy do wyboru. Zagadnienie z wybranego tematu musi zostać omówione na podstawie lektury obowiązkowej wybranej przez ucznia.

Porady ekspertów CKE: Jak dobrze napisać maturę?

Centralna Komisja Egzaminacyjna regularnie publikuje dodatkowe materiały (na stronie cke.gov.pl), które mogą pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. W trakcie powtórek z języka polskiego maturzyści mogą zapoznać się m.in. z materiałami dotyczącymi:

  • argumentacji w wypracowaniu maturalnym,
  • zasad tworzenia notatki syntetyzującej,
  • kompozycji i spójności wypowiedzi w wypracowaniu maturalnym,
  • zakresu i poprawności stosowania środków językowych.

Udostępniono również ciekawy materiał z przykładami wybranych błędów logiczno-językowych, które często pojawiają się w wypracowaniach maturzystów. 21 marca do materiałów dołączono zestaw 4 nowych, przykładowych testów "Język polski w użyciu". Maturzyści mogą przećwiczyć pierwszą część arkusza maturalnego i zapoznać się z zasadami oceny poszczególnych zadań.

Wyniki testu diagnostycznego 2023 i rady ekspertów CKE

Przed maturą warto również przeczytać omówienie testu diagnostycznego, przeprowadzonego pod koniec zeszłego roku. Razem z wynikami matur próbnych CKE podało zestaw rekomendacji ekspertów. Na podstawie wyników testu oceniono m.in. słabe i mocne strony maturzystów, wskazując zadania z którymi piszący testy poradzili sobie najgorzej. Zdaniem egzaminatorów CKE w przypadku testu z języka polskiego większość zdających (ok. 85 proc.) opanowała dobrze kryteria spełnienia formalnych warunków polecenia. Większość piszących uwzględniła lekturę obowiązkową w wypracowaniu i prawidłowo stworzyła wypowiedź argumentacyjną.

W porównaniu z poprzednim rokiem gorzej wypadły umiejętności dostosowania stylu wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej. Niepokoić mogą także problemy uczniów z tworzeniem notatki syntetyzującej – w teście diagnostycznym to zadanie rozwiązało tylko 32 proc. piszących. Eksperci CKE radzą maturzystom przede wszystkim sprawne rozplanowanie rozwiązywania arkusza w czasie. Standardowa, powtarzająca się porada to konieczność czytania poleceń ze zrozumieniem, a w teście "Język polski w użyciu" – wyodrębnienie informacji kluczowych. Odradzane jest pisanie w sposób ogólnikowy lub nadmiernie streszczający.

Maturalny test diagnostyczny przeprowadzono w grudniu 2023 na grupie ok. 2 900 uczniów ostatnich klas liceum i technikum. Maturę próbną z języka polskiego zdało 71 proc. uczniów – 82 proc. uczniów liceum i 57 proc. uczniów technikum.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024