Niektóre uczelnie łamią przepisy o ochronie danych osobowych. Bez zgody zainteresowanych osób mogą ujawniać tylko informacje o wynikach rekrutacji na studia. A wywieszają np. wyniki egzaminów z nazwiskami.
Publiczne wskazanie wyników egzaminów z podaniem nazwisk studentów, przesyłanie ulotek do byłych kandydatów na studia, prowadzenie monitoringu karier bez uzyskania uprzedniej zgody absolwenta – to tylko niektóre przypadki, kiedy uczelnie działają niezgodnie z prawem. Wykorzystują dane osobowe osób, które mają w swoich bazach. Szkoły wyższe bronią się i wskazują, że część z tych błędów wynika z niekompetencji wykładowców.

Bazy do marketingu