Zgodnie z nim 150 zł zapłacą osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki, na które rekrutacja obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz predyspozycji architektonicznych. Z kolei 100 zł uiszczą osoby starające się o zakwalifikowanie na studia, gdzie konieczne będzie zweryfikowane sprawności fizycznej. Na pozostałe fakultety opłata wyniesie 85 zł.

Oznacza to, że proponowane stawki nie ulegną zmianie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed wyznaczaniem tej kwoty przeanalizowało sytuację materialną rodzin. Na tej podstawie podjęło decyzję o utrzymaniu tej samej kwoty.

Resort nauki uzasadnia, że rektor podejmuje ostateczną decyzję w sprawie tej opłaty (z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć maksymalnej wskazanej sumy). Niektóre uczelnie pobierają jedną za przeprowadzenie postępowania na kilka fakultetów.

– Przez kilka lat nie korzystaliśmy z możliwej maksymalnej stawki opłat. Ale w ubiegłym roku podwyższyliśmy ją do 85 zł, ponieważ ta kwota okazała się niezbędna na pokrycie kosztów rekrutacji – wyjaśnia Jacek Przygodzki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaje, że uczelnie z tych pieniędzy pokrywają koszty przeprowadzenia całego procesu kwalifikacyjnego, część z tych środków przeznacza się także na promocję uczelni.

Milion aplikacji na kierunki studiów złożyli kandydaci na rok akademicki 2013/14

Etap legislacyjny

W trakcie konsultacji społecznych