Obecnie do wycięcia drzewa niezbędne jest zezwolenie wydawane przez gminę, o ile obwód pnia przekracza 25 cm. Wynika to bowiem z ustawy z 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Opłaty za wyrąb czy wysokość kar są wskazane właśnie w tym akcie i są jednolite w całym kraju.

– Nie są w związku z tym dostosowane do uwarunkowań lokalnych, jak poziom pokrycia gmin roślinami, charakter gminy, poziom zanieczyszczenia środowiska, liczba mieszkańców i poziom ich zamożności – wskazuje w uzasadnieniu MŚ. Dzięki noweli rady gmin same określą przypadki, w których usunięcie drzewa będzie wymagało zezwolenia oraz kiedy i w jakiej wysokości będą za to opłaty. Lokalne władze ustalą też, kiedy właściciela będzie można zobowiązać do wykonania nasadzeń zastępczych lub nałożyć karę. 

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji