Opłaty za wycinkę drzew spadną nawet o 85 proc. Ale tylko tymczasowo. Resort środowiska chce, żeby o ich wysokości w przyszłości decydowały gminy.
Już od dzisiaj urzędnicy będą musieli stosować nowe zasady naliczania opłat za wyrąb. Określa je rozporządzenie ministra środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. poz. 1354).
– Zasadniczo zmienia ono zasady naliczania tych opłat – mówi Joanna Tyczyńska z wydziału środowiska i zieleni w Urzędzie Miasta w Toruniu.