Resort pracy przygotował nowelizację rozporządzenia płacowego dla samorządowych włodarzy, która obniża ich minimalną i maksymalną pensję zasadniczą o 20 proc. Posłowie przegłosowali też cięcia dla parlamentarzystów.
Mimo dużych nacisków w PiS, aby nie obniżać pensji samorządowcom, wygrała opcja populistyczna, by tak samo jak posłom i senatorom zmniejszyć o 20 proc. uposażenia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom i marszałkom. Do samorządowców w trybie obiegowym trafił właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.). Tam rząd określa m.in. minimalne i maksymalne stawki wynagrodzeń dla poszczególnych włodarzy. Projekt został opracowany przez resort pracy i już na najbliższym posiedzeniu rządu będzie przedmiotem dyskusji. Na zgłoszenie uwag samorządy mają czas do dziś.
Żenujące kwoty