W Sosnowcu ruszył wczoraj program wsparcia dla wychowujących dzieci do 3 lat, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę dla swojej pociechy. Miasto im do tego dopłaci. Mogą liczyć na refundacje kosztów wynagrodzenia niani w wysokości do 1500 zł i to przez 12 miesięcy.
Tak szczodre dofinansowanie będzie wypłacane w ramach programu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”, który jest finansowany ze środków unijnych.
Jak zapewnia Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta, urzędnicy nie zamierzają ingerować i narzucać rodzicom wyboru osoby, której powierzona zostanie piecza nad dzieckiem pod ich nieobecność.