1 listopada w 2016 roku wypada we wtorek. Pracownikowi, który będzie musiał wtedy wykonywać swoje obowiązki, przysługuje dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia o ściśle określonej wysokości.

Zasadniczo święta są dniami wolnymi od pracy, jednak w niektórych przypadkach pracownik może zostać zmuszony do pracy także 1 listopada.

Kiedy praca w święta jest dozwolona? Kodeks pracy zezwala na pracę w święta między innymi w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej czy usunięcia awarii oraz w firmach, gdzie praca nie może nie może być wstrzymana (na przykład w elektrociepłowni).

Przede wszystkim jednak w święta można zmusić osobę, która wykonuje prace konieczne ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, czyli jest zatrudniona w zakładach świadczących usługi dla ludności, w gastronomii, w jednostkach gospodarki komunalnej, w rożnych placówkach służby zdrowia czy w zakładach działających w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku. Kto dokładnie może pracować w święta przeczytasz tutaj>>

Pracownikowi, który wykonuje pracę w święto - także wtedy, gdy wynika to z jego rozkładu czasu pracy - pracodawca ma obowiązek przyznać inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeśli pracownik nie może wykorzystać dnia wolnego w tym terminie - otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Za pracę w święto uznaje się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w danym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, ale sam pracodawca może w wewnątrzzakładowych przepisach firmy ustalić inne godziny. Jednak dzień wolny rekompensuje pracownikowi tylko pracę w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin.

Praca w święto powyżej 8 godzin jest uznawana za pracę w godzinach nadliczbowych, co wiąże się albo z czasem wolnym od pracy, albo z dodatkowym wynagrodzeniem (minimum 60 proc. wynagrodzenia pracownika) oraz dodatkiem, który wynosi 100% pensji, jeżeli praca odbywa się w święta. Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>>