Dzień wolny za pracę w Wigilię i Boże Narodzenie w 2016 roku przysługuje tylko pracownikom, którzy faktycznie wykonywali wtedy swoje obowiązki.

W 2016 roku Wigilia przypada w sobotę, natomiast pierwszy dzień bożonarodzeniowych świąt - w niedzielę. Czy pracownik otrzyma w związku z tym dodatkowe dni wolne? Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>>

Nie ma wolnego w 2016 roku

Zasadniczo, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. akt K 27/11), pracownik może odebrać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Każde święto, które przypada w okresie rozliczeniowym obniża bowiem wymiar czasu pracy o 8 godzin - o ile nie jest to niedziela.

W efekcie w 2016 roku większość pracowników nie otrzyma żadnego dnia wolnego za święta - Wigilia nie jest bowiem ustawowym dniem wolnym od pracy, a więc zatrudniony nie skorzysta z wolnej świątecznej soboty, a za niedzielę pracodawca nie ma w ogóle obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego.

Co jeśli pracownik pracuje w święta?

Natomiast w przypadku osób pracujących w sobotę czy w świąteczną niedzielę, pracownik może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny.

Pracodawca może zlecić zatrudnionemu pracę w sobotę na takich samych zasadach, jak nadgodziny. Za przepracowaną sobotę pracownik otrzyma więc dzień wolny, a jeśli świadczy pracę dłużej niż 8 godzin, to za każda dodatkowa godzina stanowi godziny nadliczbowe, za które przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia za każdą ponadwymiarową godzinę pracy. Ponadto, gdy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy (przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) ma prawo do normalnego wynagrodzenia, a dodatek za każdą godzinę pracy nadliczbowej rośnie do 100 proc. Co grozi za odmowę pracy w nadgodzinach lub w sobotę i kiedy można to zrobić przeczytasz tutaj>>

Z kolei w święta państwowe i kościelne pracodawca nie może w ogóle zlecać pracy zatrudnionym, ponieważ praca jest wtedy zakazana. Kodeks pracy zezwala tylko na pracę w święta w wyjątkowych przypadkach, jak awaria czy konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, lub w przypadku zawodów użyteczności społecznej, jak gastronomia czy służba zdrowia. Kto dokładnie może pracować w święta przeczytasz tutaj>>

Pracownikowi, który wykonuje pracę w święto pracodawca ma obowiązek przyznać inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeśli pracownik nie może wykorzystać dnia wolnego w tym terminie - otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy w święto. Zobacz, czy pracownik może odmówić pracy w święto>>