Od 1 stycznia 2016 roku wzrośnie płaca minimalna i w wersji podstawowej wyniesie 1850 brutto.

Od początku przyszłego roku najniższe wynagrodzenie osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 1850 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 100 zł, czyli o 5,7 proc. (poprzednia podwyżka wyniosła 70 zł, a najmniejsze wynagrodzenie wynosiło w 2015 roku 1750 zł brutto). Pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma więc od 2016 roku do ręki około 1355 złotych.

Natomiast w przypadku osób, które w przyszłym roku rozpoczną swoją pierwszą pracę, najniższa płaca będzie wynosić 1480 zł brutto (80 proc. tej przysługującej osobom z dłuższym stażem).

Co istotne, wspomniana podwyżka nie musi objąć osób otrzymujących na przykład premie czy dodatki. Dlaczego i co składa się na minimalne wynagrodzenie, przeczytasz tutaj>>

Wzrosną również wszystkie świadczenia, które są powiązane z wysokością najniższego wynagrodzenia, czyli na przykład dodatek za pracę w porze nocnej (wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę), maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych (wyniesie 27 750 zł brutto) oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing (wyniesie 1850 zł brutto).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)