Od 1 stycznia 2016 roku płaca minimalna wyniesie 1850 brutto. Oznacza to, że od nowego roku pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma do ręki ok. 1355 złotych.

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 1 stycznia 2016 roku wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie z 1750 zł o 100 zł, czyli wyniesie 1850 złotych brutto.

Oznacza to, że od 2016 roku pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma do ręki ok. 1355 złotych.

Reklama

Minimalna płaca osób, które w 2016 roku rozpoczną swoją pierwszą pracę, będzie wynosić 1480 zł brutto (80 procent płacy minimalnej).

Kwota 1 850 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385).