Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na zastąpienie pracy tymczasowej przekazaniem pracowników firmie zewnętrznej, naraża się nie tylko na grzywnę. Ryzykuje także koniecznością zwrotu VAT i opłacenia zaległych składek ZUS.
Wraz z końcem listopada po raz pierwszy upłynie 18-miesięczny limit pracy tymczasowej u jednego pracodawcy-użytkownika (bez możliwości przerzucenia pracownika tymczasowego do innej agencji, która mogłaby go skierować do pracy w tej samej firmie na kolejne 18 miesięcy). To skutek nowelizacji przepisów, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r.

Obchodzenie prawa