Od 2017 roku także osoba w pierwszym roku pracy musi zarobić minimalne wynagrodzenie przewidziane dla zatrudnionych na umowie o pracę, a wykonującego zlecenie obejmuje minimalna stawka godzinowa.

Umowa o pracę. Od kiedy na początku 2016 roku zlikwidowana została umowa na czas wykonywania pracy określonej, kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umów o pracę: umowę o pracę na czas nieokreślony, umowę o pracę na czas określony oraz umowę o pracę na okres próbny. Więcej o zmianach w umowach dowiesz się z naszej galerii:

W przypadku każdej umowy o pracę, bez znaczenia na jej długość, obowiązuje płaca minimalna. Jak bowiem stanowi ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pracownik nie może zarobić mniej niż wynosi kwota ustalona w rozporządzeniu rady Ministrów - od 1 stycznia 2017 roku jest to 2000 zł brutto, czyli pracownik dostaje do ręki około 1460 złotych.

Przy czym do płacy minimalnej wlicza się nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale także różnego rodzaju premie, dodatki (oto jakie podatki przysługują do wynagrodzenia>>), a także wynagrodzeni za czas nie wykonywania pracy czy za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Co dokładnie składa się na minimalne wynagrodzenie, przeczytasz tutaj>>

Co ważne, z płacą minimalną są powiązane także niektóre świadczenia, czyli na przykład maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing. Zasiłek chorobowy i odprawa: Zobacz, jakie świadczenia wzrosły z płacą minimalną w 2017 roku>>

Płaca minimalna przy pracy w nocy. Od 2017 roku zmieniła się z kolei część przepisów dotycząca płacy minimalnej. Przede wszystkim przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie jest już uwzględniany dodatek za pracę w porze nocnej. Jest to korzystne dla pracowników - teraz faktycznie otrzymują więcej za pracę w nocy, przedtem często zarabiali tyle samo co normalni pracownicy, a dodatek tracił charakter rekompensaty za trudniejsze warunki pracy. Więcej o dodatku za pracę w nocy przeczytasz tutaj>>

Płaca minimalna w pierwszym roku pracy. Ponadto zmianie uległy też przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Zniesiony został podział na "nowych" i "starych” pracowników - w efekcie osoba rozpoczynająca pracę nie otrzymuje jak wcześniej minimum 80 proc. wysokości płacy minimalnej, ale najmniej całą tą sumę, czyli 2000 zł.

Minimalna stawka godzinowa tylko przy zleceniu. Inaczej niż przy umowach o pracę jest w przypadku umów zlecenie i o dzieło - mają one swoje umocowanie w kodeksie cywilnym, pracownikom nie przysługuje więc ochrona kodeksu pracy dotycząca stawek wynagrodzenia. Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie zlecenie>>

Natomiast w przypadku umowy zlecenia od początku 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa. Ustawowo wynosi 12 zł, jednak kwota ta jest co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych na umowie o pracę. Ponieważ płaca minimalna wzrosła, stawka godzinowa wynosi około 13 zł. Kwota ta ma być w kolejnych latach podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Kogo oprócz zleceniobiorców objęły przepisy o minimalnej stawce godzinowej, dowiesz się tutaj>>

Co z umową o dzieło? Przepisy o minimalnej stawce godzinowej nie objęły jednak umów o dzieło. Nie ma więc żadnych ograniczeń co do wysokości zapłaty za wykonanie dzieła - strony ustalają wynagrodzenie przy podpisaniu umowy.

Pojawiły się tylko propozycje wprowadzające oskładkowanie nie tylko zleceń, ale także umów o dzieło (czytaj: Kowalczyk dla DGP: Będzie oskładkowanie umów o dzieło>>), jednak na razie nie ma raczej szans na zmianę prawa. Umowy o dzieło: oskładkowania nie będzie, ale PIP zaostrzy kontrole>>