Pracownikowi wykonującemu obowiązki przy komputerze pracodawca musi zapewnić między innymi przerwy od wykonywania obowiązków i w razie potrzeby okulary korygujące.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - dotyczy to wszystkich zatrudnionych, także tych wykonujących pracę biurową. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>>

Odpowiednie miejsce pracy. Przede wszystkim pracownik musi mieć zapewnione odpowiednie miejsce pracy. Jeśli więc przebywa w biurze dłużej niż 4 godziny, to pracodawca musi zapewnić mu co najmniej 2m2 wolnej przestrzeni podłogi oraz 13 m2 objętości pomieszczenia, nie zajętej przez maszyny, meble czy inne sprzęty. Wysokość takich pomieszczeń nie może być niższa niż 3 m w świetle, chyba że pracownicy przebywają w pomieszczeniu jedynie od 2 do 4 godzin w ciągu doby - wtedy jego wysokość nie może być mniejsza niż 2,2 m.

Samo stanowisko pracy musi być wyposażone między innymi w wyprofilowane, obrotowe krzesło z regulowanym siedziskiem i podłokietnikami oraz stół, którego wysokość powinna pozwalać na zachowanie odpowiedniego kąta obserwacji ekranu monitora w zakresie 20–50° w dół, a górna krawędź ekranu monitora nie może znajdować się powyżej oczu pracownika.

>>Czytaj też: 5 przypadków, kiedy nie trzeba wykonywać polecenia szefa

Ponadto, monitory w biurze należy ustawić w odległości 60 cm od siebie, a odległość między pracownikiem a monitorem powinna wynosić od 40 cm do 75 cm. Klawiatura komputera ma być ustawiona minimum 10 cm od brzegu stołu, a jej powierzchnia powinna być matowa, tak aby znaki na ekranie były czytelne i wyraźne. Wskazane jest, aby ekran pokryć warstwą antyodbiciową lub wyposażyć w odpowiedni filtr.

Wreszcie pracodawca musi pilnować odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. W przypadku pomieszczeń biurowych nie może ona być niższa niż 18 °C, a w służbowych szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych nie może spaść poniżej 24 °C. Maksymalna temperatura nie została dokładnie określona, ale przyjmuje się, że przy pracy biurowej z przekroczeniem normy temperaturowej mamy do czynienia przy ponad 30°C. O innych obowiązkach pracodawcy w miejscu pracy czytaj tutaj>>

Przerwy w pracy. Pracownik pracujący w biurze ma także prawo do kilku przerw w pracy. Obowiązkowa jest 15-minutowa przerwa w przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy zatrudnionego wynosi co najmniej 6 godzin. Z tą przerwą nie można łączyć przerwy za pracę przy monitorach ekranowych, czyli 5-minutowego odpoczynku po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym, o ile praca przy komputerze jest wykonywana przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (ponad 4 godziny dziennie). Tak jak przerwa śniadaniowa, przerwa za pracę przy komputerze jest wliczana do czasu pracy i wynagradzana.

Natomiast już od decyzji pracodawcy zależy, czy wprowadzi przerwę na lunch, która trwa nie dłużej niż 60 minut. Ta przerwa nie wlicza się do czasu pracy pracownika, nie przysługuje za nią także wynagrodzenie, chyba, że pracodawca ustali korzystniejsze reguły w tym zakresie.

Kobiety w ciąży przy monitorach. Poszczególne grupy pracowników, jak niepełnosprawni czy kobiety w ciąży, mają prawo do jeszcze innych przerw - dowiedz się jakich>>

W przypadku kobiet w ciąży obowiązują też inne przepisy dotyczące pracy przy monitorach, które od 1 maja uległy zmianie. Do tego czasu ciężarna mogła przepracować przy ekranie maksymalnie cztery godziny na dobę. Po zmianach jednorazowo może pracować przy ekranie nie dłużej niż 50 minut, a po tym czasie powinna skorzystać z co najmniej 10-minutowej przerwy. Więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Okulary dla pracownika. W razie potrzeby, pracownikom zatrudnionym przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca ma również obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok. Podstawą do pokrycia kosztów za okulary są badania okulistyczne, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Pracownik otrzymuje je zazwyczaj w czasie wstępnych czy okresowych badań lekarskich. Kiedy są przeprowadzane badania lekarskie i kto za nie płaci, dowiesz się tutaj>>

Wysokość refundacji ustala sam pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych - kwota musi jednak pokryć zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.