Zatrudniający, który łamie przepisy prawa pracy albo nie przestrzega zasad bhp i naraża podwładnych na utratę życia lub zdrowia, może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. Aby wyegzekwować świadczenie, trzeba go jednak pozwać.
Czy za wrogie zachowanie będzie odszkodowanie
Byłam zatrudniona w biurze, w którym prześladowały mnie dwie współpracownice. Ubliżały mi, śmiały się ze mnie, deprecjonowały moje kwalifikacje. Chcę wytoczyć powództwo o odszkodowanie. Czy wystarczy, że w trakcie rozprawy udowodnię naganne zachowanie tych pracownic?