Podatnik, który pomylił się w danych wpisanych do formularzy PIT/O lub PIT/D, musi poprawić błędy w deklaracji i załączniku. Nie trzeba z tym czekać na wezwanie z urzędu skarbowego.
Po złożeniu zeznania podatkowego może się okazać, że konieczne jest jego skorygowanie. Jeśli podatnik zorientuje się, że w zeznaniu popełnił błędy, nie musi czekać na wezwanie z urzędu skarbowego, aby dokonać odpowiednich poprawek.
– Z możliwości tej nie można skorzystać po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznanie PIT za 2011 r. będzie więc można skorygować do końca 2017 r. – wyjaśnia Joanna Skibicka, konsultant podatkowy w Stone & Feather Tax Advisory.
Jeśli składając zeznanie pierwotne podatnik wybrał odpowiedni do rozliczenia swoich dochodów formularz np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39, w celu skorygowania danych powinien posłużyć się dokładnie tym samym drukiem, zaznaczając we właściwym polu, że celem złożenia jest korekta deklaracji. Joanna Skibicka podkreśla, że podobnie będzie w sytuacji złożenia zeznania na nieprawidłowym formularzu. Aby dokonać korekty, należy wybrać właściwy i oznaczyć go jako deklarację korygującą. Trzeba pamiętać, że poprawki powinny być sporządzone na formularzu obowiązującym w roku, za który się je dokonuje.
– Jeżeli do pierwotnego zeznania dołączony został dodatkowy formularz, np. PIT/O w celu odliczenia od podatku ulgi np. z tytułu wychowywania dzieci, musi on stanowić załącznik także do korekty – podpowiada nasza rozmówczyni.
Tak samo jak w zeznaniu podatkowym, również w korekcie można wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1 proc. podatku należnego.

18 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Do skorygowanej deklaracji składanej w formie papierowej należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty, w którym trzeba wyjaśnić, że poprawki są spowodowane np. nieuwzględnieniem w pierwotnym zeznaniu dochodów bądź przysługujących ulg podatkowych.
– W przypadku formy elektronicznej po zaznaczeniu w odpowiednim formularzu pola wskazującego, że celem jest korekta deklaracji, automatycznie zostanie do niej dołączony załącznik ORD-ZU, w którym należy podać przyczyny korekty – dodaje Joanna Skibicka. Z możliwości złożenia korekty elektronicznie można skorzystać nawet mimo przesłania do urzędu skarbowego deklaracji pierwotnej w formie papierowej.