Osoba, która skorzysta z odliczenia ulgi podatkowej, nie mając do niego prawa, będzie musiała skorygować swoje roczne zeznanie. Musi też liczyć się z koniecznością zapłaty fikusowi odsetek i sankcji karnych skarbowych.

Skorzystasz z ulg tylko wtedy, gdy spełniasz ustawowe warunki do odliczeń podatkowych

Ulgi podatkowe łamią zasadę o powszechności opodatkowania. Dlatego aby z nich skorzystać, trzeba spełnić wszystkie przewidziane w przepisach warunki. Interpretacja tych warunków musi być ścisła.