Osoba, która skorzysta z odliczenia ulgi podatkowej, nie mając do niego prawa, będzie musiała skorygować swoje roczne zeznanie. Musi też liczyć się z koniecznością zapłaty fikusowi odsetek i sankcji karnych skarbowych.

Skorzystasz z ulg tylko wtedy, gdy spełniasz ustawowe warunki do odliczeń podatkowych

Ulgi podatkowe łamią zasadę o powszechności opodatkowania. Dlatego aby z nich skorzystać, trzeba spełnić wszystkie przewidziane w przepisach warunki. Interpretacja tych warunków musi być ścisła.
Ustawa o PIT przewiduje, że podatnicy, którzy ponieśli określone wydatki, mogą uwzględnić je w zeznaniu.
Podatnik ma również prawo do skorzystania z ulg. Ulgi występujące jako odliczenia od dochodu to: darowizny na pożytek publiczny lub kult religijny; ulga na krew; ulga rehabilitacyjna; ulga z tytułu używania internetu; ulga na nabycie nowych technologii. W ramach praw nabytych podatnicy mogą również korzystać z ulgi odsetkowej. Druga grupa ulg to odliczenia od podatku. Tu poza odliczeniem składki zdrowotnej podatnicy, którzy wychowują dzieci, mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy dokumenty potwierdzające wydatki składa się w urzędzie skarbowym

Czy zapłacone w ubiegłym roku składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomniejszą podatek lub dochód

W jakich załącznikach muszą być wykazane odliczenia od dochodu

Czy urzędnik może zapytać o liczbę posiadanych dzieci, gdy podatnik skorzysta w zeznaniu rocznym z ulgi prorodzinnej

Czy zapomnianą ulgę, która nie została wykazana w pierwotnie złożonym zeznaniu rocznym, można uwzględnić w korekcie

Wzoru uzasadnienia przyczyn korekty

Co zrobić jeśli dostaniemy wezwanie wysłane przez urzędnika skarbowego

Czy istnieją obowiązkowe rubryki do wypełnienia w rocznym zeznaniu PIT-37

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na to, aby fiskus nie zakwestionował wykazanych ulg podatkowych.