Podatnicy, którzy rozliczyli się z fiskusem za 2011 r., ale popełnili błąd, mogą przesłać korektę zeznania rocznego PIT przez internet. Skorygować można też zeznania papierowe.
System e-Deklaracje daje podatnikom możliwość przesłania nie tylko pierwotnego zeznania rocznego, ale również jego korekty. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach. Ewelina Golińska, konsultant w Deloitte, wyjaśnia, że korektę zeznania podatkowego trzeba złożyć na takim samym druku, na jakim złożona była wcześniejsza deklaracja.
– Oznacza to, że jeśli podatnik przykładowo zdecyduje się na korektę deklaracji za rok 2010, będzie musiał odnaleźć druk obowiązujący w tym roku i na nim złożyć korektę – przypomina ekspert.
Zasada ta ma zastosowanie również w stosunku do korekt składanych drogą elektroniczną. Druków nie muszą szukać podatnicy, którzy składają korektę zeznania za 2011 rok. Podatnik, który przesłał np. PIT-37, musi otworzyć taki sam druk PIT-37.
Możliwe jest elektroniczne korygowanie nawet tych zeznań, które zostały złożone w formie tradycyjnej – stwierdza Ewelina Golińska.
Dodaje, że przy składaniu korekty deklaracji podatnika obowiązują takie same zasady jak przy składaniu zeznania rocznego. Oznacza to, że podatnicy, którzy złożyli zeznanie roczne bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, mogą w takiej samej formie złożyć korektę zeznania. Trzeba pamiętać, aby zaznaczyć odpowiednie pole, wskazujące, że jest to korekta, i wysłać korektę e-PIT do fiskusa.
– Jeśli podatnik tego nie zaznaczy, system przyjmujący deklarację wyda komunikat, że zeznanie dla danych cech osobowych zostało już złożone – stwierdza nasza rozmówczyni.
Podatnicy muszą też pamiętać, że do korekty składanej drogą elektroniczną automatycznie jest dołączany formularz ORD-ZU służący do uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji. Trzeba w nim wskazać, dlaczego składamy korektę.